Nyheter

Tommy er vår toppkandidat i nord!

Tommy Reinås har i dag blitt valgt til å være vår toppkandidat i valgdistrikt Nord-Trøndelag!

...

Ask er vår toppkandidat i sør!

Ask Ibsen Lindal har i dag blitt valgt til å være vår toppkand...

Nominasjonskomiteen vil sende Nora Selnæs (22) til Stortinget!

Nominasjonskomiteen i MDG Trøndelag har latt seg begeistre av engasjementet blant fylkeslagets medlemmer og de som har stilt seg disponible som stortingskandidater. D...

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne inviterer til en nasjonal energisparedugnad

Resolusjon vedtatt av årsmøtet i Miljøpartiet De Grønne Trøndelag 2020, og sendt til landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne Trøndelag.

...
Miljøpartiet De Grønne

Stopp firefelts motorvei og sats på tog

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet i Miljøpartiet De Grønne Trøndelag februar 2020.

...
Miljøpartiet De Grønne

Trøndelag blir ikke klimanøytralt uten å ta med våre indirekte utslipp

Resolusjon vedtatt av årsmøtet i Miljøpartiet De Grønne Trøndelag 2020.

...

Nå skal livet i Trondheimsfjorden kartlegges

Dette var MDG Trøndelag sin viktigste sak under valgkampen, og allerede på fylkestinget 11. desember fikk vi enstemmig tilslutning til det u...

Ask Ibsen Lindal er utnevnt til energipolitisk talsperson

Vår egen 

Her er den nye grønne fylkestingsgruppa

Ved årets fylkestingsvalg fikk Miljøpartiet De Grønne 6,8 % og med det fire representanter på fylkestinget. Vi takker velgerne for tilliten og ser fram til fire å...

Stem grønt i fylkestingsvalget!

I framtidas Trøndelag vil vi bli påvirket av klimaendringer, ny teknologi, endringer i arbeidslivet, kulturutvikling, og nye økonomiske forutsetninger. Vi må ha et...