Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Trøndelag blir ikke klimanøytralt uten å ta med våre indirekte utslipp

Resolusjon vedtatt av årsmøtet i Miljøpartiet De Grønne Trøndelag 2020.

...

Nå skal livet i Trondheimsfjorden kartlegges

Dette var MDG Trøndelag sin viktigste sak under valgkampen, og allerede på fylkestinget 11. desember fikk vi enstemmig tilslutning til det u...

Ask Ibsen Lindal er utnevnt til energipolitisk talsperson

Vår egen 

Her er den nye grønne fylkestingsgruppa

Ved årets fylkestingsvalg fikk Miljøpartiet De Grønne 6,8 % og med det fire representanter på fylkestinget. Vi takker velgerne for tilliten og ser fram til fire å...

Stem grønt i fylkestingsvalget!

I framtidas Trøndelag vil vi bli påvirket av klimaendringer, ny teknologi, endringer i arbeidslivet, kulturutvikling, og nye økonomiske forutsetninger. Vi må ha et...

Budsjettgjennomslag for klimatiltak

Den grønne fylkestingsgruppa ble i går enige med samarbeidspartnerne på fylkestinget om budsjett for Trøndelag fylkeskommune for 2019, og de fikk gjennomslag for ...

Endelig kan oppdalingene stemme grønt!

Ved kommunevalget 2019 kan innbyggerne i Oppdal endelig stemme grønt. Nå har nemlig lokallaget valgt ei liste.

...

Krever umiddelbar stopp i bruken av dødelig lusemiddel

Ulovlig dumping, ulovlig omsetning, lakselus, kraftig forurensning, kloakk, sykdommer og lakserømminger. Det er ...

Nytt fylke, nye muligheter!

Sammenslåinga av de to trøndelagsfylkene trådte i kraft 1. januar 2018, og med det slo vi også sammen våre to fylkeslag. Nå står vi sammen på for å ta Trønde...