Nyheter

Ask Ibsen Lindal er utnevnt til energipolitisk talsperson

Vår egen 

Her er den nye grønne fylkestingsgruppa

Ved årets fylkestingsvalg fikk Miljøpartiet De Grønne 6,8 % og med det fire representanter på fylkestinget. Vi takker velgerne for tilliten og ser fram til fire å...

Stem grønt i fylkestingsvalget!

I framtidas Trøndelag vil vi bli påvirket av klimaendringer, ny teknologi, endringer i arbeidslivet, kulturutvikling, og nye økonomiske forutsetninger. Vi må ha et...

Budsjettgjennomslag for klimatiltak

Den grønne fylkestingsgruppa ble i går enige med samarbeidspartnerne på fylkestinget om budsjett for Trøndelag fylkeskommune for 2019, og de fikk gjennomslag for ...

Endelig kan oppdalingene stemme grønt!

Ved kommunevalget 2019 kan innbyggerne i Oppdal endelig stemme grønt. Nå har nemlig lokallaget valgt ei liste.

...

Krever umiddelbar stopp i bruken av dødelig lusemiddel

Ulovlig dumping, ulovlig omsetning, lakselus, kraftig forurensning, kloakk, sykdommer og lakserømminger. Det er ...

Nytt fylke, nye muligheter!

Sammenslåinga av de to trøndelagsfylkene trådte i kraft 1. januar 2018, og med det slo vi også sammen våre to fylkeslag. Nå står vi sammen på for å ta Trønde...