Fylkesstyret

Her er fylkesstyret i MDG Trøndelag i styreperioden 2021-2022.

Styret v/styreleder kan kontaktes på trondelag@mdg.no

Gjertrud Berg (leder)

Arne Rønning (nestleder)

Terje Olden (styremedlem)

Karstein Olav Øie (styremedlem)

Trix Scherjon (styremedlem)

Jørgen Krokstad (styremedlem)

Hanne Feragen (styremedlem)

Elise Eikrem Rindarøy (representant for MDG Trondheim)

Tommy Reinås (representant for fylkestingsgruppa)

Ola Vollan (representant for Grønn Ungdom)

Ingunn Moen (representant for Grønt Kvinnenettverk)

Vararepresentanter:

1. vara: Bjørg Olsrud

2. vara: Gert Gabrielsen