Fylkesstyret

Her er fylkesstyret i MDG Trøndelag i styreperioden 2023-2024.

Styret v/styreleder kan kontaktes på trondelag@mdg.no

Ola Lund Renolen (leder)

Gjertrud Berg (nestleder)

Arne Rønning (styremedlem)

Trix Scherjon (styremedlem)

Hanne Feragen (styremedlem)

Sjur Kristoffer Almskår (styremedlem)

Gert Gabrielsen (styremedlem)

Elise Eikrem Rindarøy (representant for MDG Trondheim)

Tommy Reinås (representant for fylkestingsgruppa)

Odin Løkken Øra (representant for Grønn Ungdom)

Ingunn Moen (representant for Grønt Kvinnenettverk)

 

Vararepresentanter:

1. vara: Morten Skogly

2. vara: Oda Kristine Vollan Leth-Jøssing

3. vara: Terje Olden

4. vara: Elise Eikrem Rindarøy

5. vara: Astrid Rem

6. vara: Karstein Olav Øie

 

Revisor: Gunnar Klepp