Fylkesstyret

Her er fylkesstyret i MDG Trøndelag i 2020.

11. september 2018

Styret v/styreleder kan kontaktes på trondelag@mdg.no

Marita Nergård Gustad (leder)

Arne Rønning (nestleder)

Bente Aina Ingebrigtsen (kasserer)

Jørgen Krokstad (styremedlem)

Knut Svisdahl (styremedlem)

Trix Scherjon (styremedlem)

Ingvild Jostad (styremedlem)

Jonas Sjolte (representant for MDG Trondheim)

Tommy Reinås (representant for fylkestingsgruppa)

Norunn Krokeide (representant for Grønn Ungdom)

Mona Undisdatter (representant for Grønt Kvinnenettverk)

Vararepresentanter:

1. vara: Bjørg Olsrud

2. vara: Hanne Feragen

3. vara: Terje Olden

4. vara: Johanne Hammervold

5. vara: Ivar Henry Larsen

6. vara: Karstein Olav Øie

7. vara: Mona Størdal

8. vara: Eivind Wilhelm Skorstad