Fylkesstyret

Her er fylkesstyret i MDG Trøndelag i styreperioden 2021-2022.

Styret v/styreleder kan kontaktes på trondelag@mdg.no

Gjertrud Berg (leder)

Arne Rønning (nestleder)

Terje Olden (styremedlem)

Annka Mikalsen (styremedlem)

Trix Scherjon (styremedlem)

Jørgen Krokstad (styremedlem)

Hanne Feragen (styremedlem)

Nora Malini Sætherø (representant for MDG Trondheim)

Tommy Reinås (representant for fylkestingsgruppa)

Ola Vollan (representant for Grønn Ungdom)

Mona Undisdatter (representant for Grønt Kvinnenettverk)

Vararepresentanter:

1. vara: Renate Lyse

2. vara: Karstein Olav Øie

3. vara: Bjørg Olsrud

4. vara: Gert Gabrielsen