Fotocredit: Eline Hansen Næset

Fylkesstyret

Fylkesstyret ble valgt på årsmøtet i mars, og er det første offisielle styret til MDG Trøndelag etter at de gamle fylkeslagene til Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag slo seg sammen ved fylkessammenslåinga som ble gjeldende fra 1. januar 2018.

11. september 2018

Styret v/talspersonene kan kontaktes på trondelag@mdg.no

Marita Nergård Gustad (talsperson)

Ask Ibsen Lindal (talsperson)

Kristin Støren Wigum (sekretær)

Jørgen Krokstad (kasserer)

Hanne Feragen (skoleringsansvarlig)

Johannes Moen (lokallagsoppfølger)

Hetty Tvengsberg

Aurora Meland Winger (representant for MDG Trondheim)

Tommy Reinås (representant for fylkestingsgruppa)

Odin Løkken Øra (representant for Grønn Ungdom)

Ingunn Moen (representant for Grønt Kvinnenettverk)

1. vara Eirik Engan

2. vara Joar Susegg

3. vara Nils-Petter Olsen

4. vara Mona Størdal

5. vara Karstein Olav Øie

6. vara Mette Bjørnsdatter Hafskjold

7. vara Gunnar Uglem

8. vara Unni Eikeseth

9. vara Ronny Angel Løvstad