Folkevalgte i kommunene

Etter lokalvalget i 2019 er det rekordmange grønne folkevalgte rundt omkring i kommunene. De gjør det de kan for å få sine kommuner på vei mot en grønn omstilling, til fordel for både mennesker og miljø.

GRONG

Karin Nordstad
E-post: karin.soraunet@outlook.com

INDERØY

Bjørg Olsrud
E-post: bjorg.olsrud@gmail.com

INDRE FOSEN

Vegard Heide
E-post: vheid@online.no

LEVANGER

Kjartan Gjelvold
E-post: myrkjartan@hotmail.com

MALVIK

Per Olav Bjørgum
E-post: per.olav.bjorgum@gmail.com

Heidi Brøseth
E-post: heidi.broseth@gmail.com

MELHUS

Trond Sortland Kuldvere
E-post: trond_kuldvere@hotmail.com

NAMSOS

Marion Fust Sæternes
E-post: marion@arcon.no

NÆRØYSUND

Svein Kåre Johansen
E-post: sveinkarejohansen@icloud.com

OPPDAL

Mari Rui Heiniger
E-post: mari-rn@online.no

Tor Olav Naalsund
E-post: tor.olav.naalsund@gmail.com

ORKLAND

Mona Størdal
E-post: mona_stordal@hotmail.com

SKAUN

Margarita Pareja
E-post: margaritapareja@gmail.com

STEINKJER

Ingemar Moen
E-post: ingemarmoen@hotmail.com

STJØRDAL

Gunnar Uglem
E-post: gunnar@uglem.no

Lise Regine Rasmussen
E-post: lisereg@hotmail.com

TRONDHEIM

Ola Lund Renolen
E-post: ola-lund.renolen@trondheim.kommune.no

Tore Dyrendahl
E-post: tore.dyrendahl@gmail.com

Line Ingebrigtsen Fjørstad
E-post: lineifjorstad@gmail.com

Aurora Meland Winger
E-post: aurora.meland@gmail.com

Bente Aina Ingebrigtsen
E-post: baingebr@gmail.com

Stine Børø Szell
E-post: stinebrsz@gmail.com

Ask Ibsen Lindal
E-post: ask.ibsen.lindal@mdg.no

VERDAL

Arvid Wold
E-post: sulstua@gmail.com

ØRLAND

Dag F. Balavoine
E-post: dag.balavoine@camphill.no