Folkevalgte i kommunene

Etter lokalvalget i 2023 sitter vi i seks av fylkets kommunestyrer. Våre representanter gjør alt de kan for å få sine kommuner på vei mot en grønn omstilling, til fordel for både mennesker, fremtidsrettet næringsliv og miljø.

LEVANGER

Espen Wigen
E-post: espen.wigen@icloud.com
96012958

MALVIK

Iren Aina Bastholm
E-post: iren-aina.bastholm@malvik.kommune.no
41461980

Frank Runar Gansmo
E-post: frank-runar.gansmo@malvik.kommune.no
41521919

OPPDAL

Arne Rønning
E-post: arneronning1@gmail.com
92249249

STJØRDAL

Gunnar Uglem
E-post: gunnar@uglem.no
93015890


TRONDHEIM

Line Fjørstad
E-post: line.fjorstad@trondheim.kommune.no
99129821

Aurora Meland Winger
E-post: aurora.meland@trondheim.kommune.no
93056292

Tore Dyrendahl
E-post: tore.dyrendahl@gmail.com
97009886

Ola Renolen
E-post: ola.renolen@gmail.com
99448040

ØRLAND

Oda Vollan Leth-Jøssing
E-post: odalethjossing@gmail.com
48210089