Fotocredit:

Dette går vi til valg på i Trøndelag i 2023

Klimaomstilling, natur, beredskap, grønn mobilitet og næringsliv. Les om våre viktigste saker i 2023-valget.

 

Trøndelag må vise vei i klimaomstillinga!

Vi vil sørge for at Trøndelag som samfunn når sine samfunnsmål om å bli et lavutslippssamfunn i 2030 og klimanøytralt i 2040. MDG vil:

 • fremme klimaomstillingen i skogbruket, jordbruket og havbruket
 • ha forpliktende klimabudsjett
 • elektrifisere buss, hurtigbåt og ferger i hele fylket
 • satse på elektriske fly

 

Mer natur, ikke mindre!

Vi bygger fortsatt ned den trønderske naturen dag for dag, og arter forsvinner i et høyt tempo. Denne utviklingen må vi snu. MDG vil:

 • utarbeide en redningsplan for Trondheimsfjorden
 • stanse tapet av matjord, kulturlandskap og urørt natur
 • utarbeide en trøndersk hytteplan for å begrense naturtapet
 • doble villaksbestanden innen 2035
 • sikre villreinbestanden
 • jobbe mot 30% vern av Trøndersk natur for å oppfylle målet i Naturavtalen

 

Et tryggere Trøndelag

Vi ønsker en storstilt satsing på lokalt beredskap, og vi vil styrke samfunns-beredskapen. MDG vil:

 • ha flere kornlagre over hele fylket
 • ha bedre skogbrannberedskap, og etablere et samarbeid med Jämtland
 • øke selvbergingsgraden i fylket
 • ha flere lokale lagre av mat og medisiner
 • styrke forsvaret, spesielt heimevernet, kystforsvaret og luftvernet
 • styrke sivilforsvaret
 • utbedre tilfluktsrom nært militære anlegg

 

Grønn mobilitet i hele Trøndelag

Vi ønsker at alle i fylket skal kunne komme seg rundt med miljøvennlige transportmidler, som kollektiv, tog, og elektriske ferger og hurtigbåter. MDG vil:

 • satse stort på kollektivtrafikken, med et godt busstilbud og bestillingstilbud der det er færre avganger
 • ivareta et godt ferge- og hurtigbåtilbud
 • halvere prisen på måndeskort
 • få Trønderbanen inn i AtB sitt billettsystem

Et fremtidsrettet næringsliv

Vi ønsker et reelt grønt skifte i det trønderske næringslivet, og heier på grønne gründere og de framtidsrettede jobbene. MDG vil:

 • stimulere til investeringer i det grønne næringslivet
 • etablere flere pendlerkontor og tilrettelegge for digitalisering i næringslivet
 • øke andelen økologisk matproduksjon til 20% innen 2030
 • fremme lokal produksjon av dyrefôr
 • kreve lukkede oppdrettsanlegg