Fotocredit: Hanne Feragen

Fylkestingsgruppa

Miljøpartiet De Grønne har fire representanter på fylkestinget i Trøndelag. Tre ble innvalgt i Sør-Trøndelag i 2015, og én i Nord-Trøndelag. Ved fylkessammenslåinga i 2018 ble de to fylkestingene slått sammen til ett.

11. september 2018

De fire representantene våre er

Tommy Reinås (gruppeleder), e-post tomre@trondelagfylke.no

Jan Bojer Vindheim, e-post janvin@trondelagfylke.no

Margarita Pareja, e-post margaritapareja@gmail.com

Tore Dyrendahl, e-post tore.dyrendahl@gmail.com