Fylkestingsgruppa

Miljøpartiet De Grønne har tre representanter på fylkestinget i Trøndelag.

De tre representantene våre er

Tommy Reinås (gruppeleder), e-post: tomre@trondelagfylke.no, 480 29 505

Norunn Krokeide, e-post: norunn.krokeide@gmail.com, 466 39 495

Jonas Ali Ghanizadeh, e-post: jonasali@gmail.com, 413 58 159