Fylkestingsgruppa

Miljøpartiet De Grønne har fire representanter på fylkestinget i Trøndelag.

De fire representantene våre er

Tommy Reinås (gruppeleder), e-post tomre@trondelagfylke.no

Gjertrud Berg, e-post gjertrud.berg@gmail.com

Norunn Krokeide, e-post norunn.krokeide@gmail.com

Jan Bojer Vindheim, e-post janvin@trondelagfylke.no