Fotocredit:

Vi må ta barn og unges klimabekymringer på alvor!

Regjeringa la fram sin klimaplan forrige uke – uten å nevne norsk olje- og gasseksport med et eneste ord. Dette reagerer Tommy Reinås, grønn stortingskandidat i Nord-Trøndelag, kraftig på.

11. januar 2021

Regjeringa la fram sin klimaplan forrige uke. Det var uten å nevne norsk olje og gasseksport med et eneste ord. Jeg forventer at regjeringen stanser motorveibonanzaen i Trøndelag og heller satser på tog. Det skal brukes mange titalls milliarder kroner på å bygge unødvendig motorvei, som bare øker utslippene – altså det stikk motsatte av det regjeringen selv sier den skal gjøre. De grå partiene snakker om klima, men bygger mer og mer motorvei i Norge, også i Trøndelag.

Regjeringa legger fram et «utslippsbudsjett» – da må det faktiske pengebudsjettet reflektere de målene også. Å ha en plan er en ting, men å faktisk gjennomføre den er noe annet. Det spiller ingen rolle om dette er den mest ambisiøse planen noensinne – det er jo de tiltakene som faktisk gjennomføres som har noe å si for utslippsnivået. Her har regjeringa historisk hatt berøringsangst for alle tiltak som faktisk monner, som å fase ut olja og ta et krafttak for å gjøre det billigere å velge grønt og dyrere å forurense.

Vi trenger tiltak over hele linja. Regjeringa kan ikke støtte seg på utslippskuttene fra overgang til elbil, og droppe å gjøre noe med de store punktutslippene som forbrenningsanlegget på Heimdal eller kalkproduksjonen på Verdal, som begge slipper ut enorme mengder CO2.

Norge har forpliktet seg til å mer enn halvere eget utslipp fra kvotepliktig og ikke kvotepliktig sektor, men Norge skal fortsette å lete etter mer olje. Skal verden nå sine klimamål må mer enn to tredjedeler av all den olje vi har funnet, forbli nede i bakken. Norge blir som en struts her, som skal kutte masse på et område, som egentlig ikke monner i den store sammenhengen. Vi eksporterer utslipp årlig for 10 ganger mer enn innenlands utslipp.

Norge slipper i dag ut omkring 50 mill tonn CO2 årlig innenlands, men eksporterer CO2 utslipp for ti gangeren mer – over 500 millioner tonn CO2 pumper vi ut årlig i atmosfæren via vår olje og gassvirksomhet. Regjeringen møter seg selv i døra – når man skal rydde opp i eget hus – men skal slippe ut ti gangen utomhus. Dette velger regjeringspartiene å se helt bort ifra.

Regjeringen legger ut til mer og mer oljeleting, i en tid med klimakrise. Det er vel å bra at nordmenn skal kjøre elbil, få mulighet til å ta elbuss, og el ferjer – men det tragiske er at Norge er og forblir en klimasinke – når vi ikke evner å omlegge vår egen olje og gassvirksomhet.

Norge er oljeavhengige. Og til sammenligning – det Norge har til felles med avhengighets sykdommer – er at vi er i en fase med fornekting. De grå partiene fornekter at vår egen oljevirksomhet er en del av problemet, og oljebransjen selv kaller sin olje for ren norsk olje. Snakk om strutsepolitikk.

Vi trenger en reell grønn omstilling i Norge, og da må vi legge en plan for utfasing av norsk olje. Den planen vil ikke de grå partiene legge, derfor er det nå en historisk mulighet til å endre norsk politikk, du kan stemme MDG ved årets stortingsvalg! MDG kan ved årets stortingsvalg endre norsk klima og naturpolitikk – om vi kommer inn med en historisk stortingsgruppe på 10-12 representanter. Da får vi drømme om at den neste regjeringen må ha støtte fra MDG, for å kunne ha flertall i stortinget.

Da skal vi presse på for en reell grønn omstilling som dagens barn og unge krever. Vi skal gi dagens barn og unge håp. Fordi vi tar dagens barn og unge på alvor i klimapolitikken. Bruk hodet – vi har bare en klode. Nå bidrar Norge til å koke kloden med å eksportere norsk olje som gir 500 millioner tonn CO2 utslipp årlig. Dette må vi planlegge å stoppe.

Nå må vi starte planleggingen av et Norge uten olje, og vi må stoppe å lete etter mer olje, når vi ikke engang kan pumpe opp all den olje vi allerede har funnet, om vi skal ta våre klimaforpliktelser på alvor – og om vi skal ta dagens barn og unge på alvor. Vi trenger framtidshåp. Vi har ingen tid å miste.

Tommy Reinås

Stortingskandidat MDG