Vil du hjelpe til med å farge Trøndelag grønt?

Fyll ut dette skjemaet for å bli aktiv i valgkampen i Trøndelag.