I framtidas Trøndelag vil vi bli påvirket av klimaendringer, ny teknologi, endringer i arbeidslivet, kulturutvikling, og nye økonomiske forutsetninger. Vi må ha et bærekraftig samfunn, hvor vi har kuttet klimagassutslippene, tar vare på naturen, har gode, trygge jobber innenfor naturens tålegrenser, har mer tid til hverandre, og verdsetter og løfter fram mangfoldet i samfunnet. For å få muligheten til å skape det samfunnet, trenger vi din stemme!

Vil du hjelpe til med å farge Trøndelag grønt?

Fyll ut dette skjemaet for å bli aktiv i valgkampen i Trøndelag.