Dette var MDG Trøndelag sin viktigste sak under valgkampen, og allerede på fylkestinget 11. desember fikk vi enstemmig tilslutning til det under behandling av budsjett og økonomiplan. Nå får vi altså en kartlegging av den økologiske tilstanden til Trondheimsfjorden.

Vil du hjelpe til med å farge Trøndelag grønt?

Fyll ut dette skjemaet for å bli aktiv i valgkampen i Trøndelag.