Nyheter

Tommy Reinås innstilles som toppkandidat til 2023-valget

Nominasjonskomiteens innstilling til fylkestingsliste for 2023 er klar. Nåværende fylkestingsrepresentant og gruppeleder Tommy Reinås får tillit til å toppe lista...

Ukraina, klimamerking på mat og industriell hamp

Dette er de resolusjonene som ble vedtatt på årsmøtet til Trøndelag MDG

...
Miljøpartiet De Grønne

Et lite steg mot et mer menneskevennlig NAV

Miljøpartiet De Grønne Trøndelag mener at regelverket til NAV må endres sånn at meldekortet sendes inn årlig for de som har samme situasjoner hver uke/måned i l...

Ti kjappe om MDG

Vi er her for å stanse klima- og naturkrisa, med politikk som er bra for mennesker og miljø.

...

MDGs krav i forhandlinger etter valget

Her er våre krav til de andre partiene i eventuelle regjeringsforhandlinger etter høstens stortingsvalg.

...

Vi må ta barn og unges klimabekymringer på alvor!

Regjeringa la fram sin klimaplan forrige uke – uten å nevne norsk olje- og gasseksport med et eneste ord. Dette reagerer Tommy Reinås, grønn stortingskandidat...

Tommy er vår toppkandidat i nord!

Tommy Reinås har i dag blitt valgt til å være vår toppkandidat i valgdistrikt Nord-Trøndelag!

...

Ask er vår toppkandidat i sør!

Ask Ibsen Lindal har i dag blitt valgt til å være vår toppkand...

Nominasjonskomiteen vil sende Nora Selnæs (22) til Stortinget!

Nominasjonskomiteen i MDG Trøndelag har latt seg begeistre av engasjementet blant fylkeslagets medlemmer og de som har stilt seg disponible som stortingskandidater. D...

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne inviterer til en nasjonal energisparedugnad

Resolusjon vedtatt av årsmøtet i Miljøpartiet De Grønne Trøndelag 2020, og sendt til landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne Trøndelag.

...