Nyheter

Endelig kan oppdalingene stemme grønt!

Ved kommunevalget 2019 kan innbyggerne i Oppdal endelig stemme grønt. Nå har nemlig lokallaget valgt ei liste.

...

Krever umiddelbar stopp i bruken av dødelig lusemiddel

Ulovlig dumping, ulovlig omsetning, lakselus, kraftig forurensning, kloakk, sykdommer og lakserømminger. Det er ...

Nytt fylke, nye muligheter!

Sammenslåinga av de to trøndelagsfylkene trådte i kraft 1. januar 2018, og med det slo vi også sammen våre to fylkeslag. Nå står vi sammen på for å ta Trønde...