Fotocredit:

Nominasjonskomiteen vil sende Nora Selnæs (22) til Stortinget!

Nominasjonskomiteen i MDG Trøndelag har latt seg begeistre av engasjementet blant fylkeslagets medlemmer og de som har stilt seg disponible som stortingskandidater. De har nå levert fra seg en innstilling med kandidater som de mener viser bredden i Trøndelagsregionen. «Med denne listen tar vi stormskritt, som viser til en bølge av ung energi og med visdom fra den etablerte garden», sier komiteens leder, Ivar Henry Larsen, og innstiller 22 år gamle Nora Selnæs (Oslo/Trondheim) på topp.

29. september 2020

Nominasjonskomiteen fikk på årsmøtet i februar i oppdrag å foreslå både en mulig fellesliste og to ulike lister for de to valgkretsene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. På del 1 av nominasjonsmøtet, 27. oktober, skal delegatene ta stilling til om fylkeslaget skal stille med en felles liste eller velge to ulike.

 

Innstilling på mulig liste for Sør-Trøndelag

Nr. 1

Navn: Nora Selnæs
Stilling/yrke/tittel: Student ved UiO og avtroppende leder av Oslo Grønn Ungdom. To år høyere utdanning som del av bachelor i utviklingsstudier ved UiO. Halvårsstudium i globale miljøstudier ved Oslo Met.
Alder: 22 år.
Sivilstatus: Samboer.
Bosted: Oslo, pendler til Trondheim
Ønske om plassering på listene: Topplassering på sør og felles liste.

Mine hjertesaker utenom klima og miljø: 
- Internasjonal solidaritet, herunder internasjonalt samarbeid og flyktning- og asylpolitikk
- Skole og utdanning, spesielt nødvendigheten av reform i skolesystemet slik at man fremmer lærelyst og at alle barn får tilpasset opplæring
- Antirasisme og feminisme 

Politisk bakgrunn og verv:
Leder Oslo Grønn Ungdom 
Ungdomskandidat til Stortingsvalget for Grønn Ungdom Trøndelag 
Representant til Grønn Ungdoms landsstyre 
Vara til representantskap i Oslo MDG
Styremedlem i Oslo MDG (åpen plass, møter i kraft av å være leder i Oslo GU)
Medlem i ansettelsesutvalget GU
Medlem i strategiutvalget GU
Medlem i politisk utvalg for klima og natur
Medlem i politisk utvalg for skole og utdanning og MDGLM-representant. 
Ansatt som valgkampmedarbeider i Oslo i 2019, hvor primære arbeidsoppgaver var organisering av valgkampaktiviteter og mobilisering av frivillige.

Nora Selnæs

Kandidatens videopresentasjon her.

Nominasjonskomiteens begrunnelse:

Nora har på tross av sin unge alder imponert nominasjonskomiteen, med sin politiske teft og forståelse. Hun vil med sin innsikt framstå trygg og stødig. Nora har tydelige verdier, er svært moden, ambisiøs, pålitelig, gjennomtenkt, uredd, veltalende og rask til å lære nye ting. Hun fremstår med integritet og troverdighet, som spesielt vil engasjere det primære velgerpotensialet vi har. Nora viser til stor arbeidskapasitet med kronikker, avisinnlegg i nasjonale og lokale medier. Hun har opptrådt i NRK dagsnytt 18 på en overbevisende måte og evner å nå gjennom i både tradisjonelle og sosiale media. Er engasjert i flere temaer, har internasjonal solidaritet og flyktningeproblematikken som hjertesak, men er også veldig utålmodig i klima -saken. Hun viser også sitt sterke engasjement og involvering i GU sin demonstrasjon og appell i E- 18 saken. Hun har med kort tid i MDG, markert seg i mange verv og politiske utvalg. Som leder i Oslo GU har hun vist høy integritet og troverdighet, skaper tillit, viser omsorg blant samarbeidspartnere og prosesser i organisasjonen. Liker å utvikle politikk, der hennes forslag ofte har blitt stemt for i GU. Nora er en inspirator for den yngre velgermassen, med sin evne til å fokusere og engasjere temaene på en enkel og forståelig måte. Hun har god erfaring med valgkamp, og var en sentral aktør i Oslo for valgkampen 2019. Nora er en forkjemper for sin generasjon, og vil formidle de problemene som de i dag vil møte i nær fremtid. Nora er en Trondheimsjente fra Ranheim og vil være tilgjengelig for en valgkamp 100%.  Nominasjonskomiteen er imponert over hennes retoriske evner og mener hun med sin politiske klokskap vil være svært viktig i valgkampen og vil stå fram som en meget god representant for MDG i Trøndelag. Vi er ikke i tvil om at Nora ville være en strålende stortingsrepresentant for MDG.

Nr. 2

Navn: Ola Lund Renolen
Stilling/yrke/tittel: Kommunalråd i Trondheim Kommune /permisjon fra doktorgradsprosjekt ved NTNU og som programsjef for Kosmorama Trondheim Internasjonale Filmfestival. Har Cand Philol hovedfag i filmvitenskap.
Alder: 56 år.
Sivilstatus: Gift og 3 voksne barn.
Bosted: Trondheim kommune.
Ønske om plassering på listene: Topplassering på sør og felles liste.

Mine hjertesaker utenom klima og miljø: 
-Sosial urettferdighet, undertrykkelse og menneskerettigheter, staters urett mot menneskegrupper.
-Byutvikling, sykkelsatsing, vern av byens historie og byens fortelling om seg selv når den vokser.
-Matsikkerhet, jordvern og selvbergingsgrad, sirkulær økonomi.
-Klassiske miljøvern, jordvern og naturvern i bunn og grunn er menneskevern.

Politisk bakgrunn og verv:
Kommunalråd Trondheim kommune perioden 2019 – 2023.
Varaordfører 2017 -2019 Trondheim kommune.
Gruppeleder for MDGs bystyregruppe i Trondheim.
For MDG sentralt, sentralstyret og nå i landsstyret.
For MDG Trondheim, styret, talsperson 2014.
Medlem i MDG fra 2013.

Ola Lund Renolen

Kandidatens videopresentasjon her:

Nominasjonskomiteens vurdering:
Ola er en av de mest profilerte politikerne i Trondheim, og som av få innehar en så bred og lang yrkeserfaring, før hans inntreden inn i MDG og politikken. Ola er en typisk lagbygger, som søker etter relasjoner for å bygge allianser i politikken. Han ser det politiske bildet i et lengre perspektiv enn de fleste og framstår som en god leder for bystyregruppa i Trondheim. Han har et stort engasjement og arbeidskapasitet med høy integritet. Ola viser sin fleksibilitet ved å bekle flere roller på kort tid. Et godt eksempel på det, er hans første periode i bystyret, der han på kort varsel måtte inntre som varaordfører i Trondheim. Han har også vist sine egenskaper innad i MDG, hvor han er ett bindeleddet mellom folkevalgte, Trondheimsstyret og medlemmene. Sitter også i landsstyret sentralt i MDG. Ola gir uavkortet informasjon, og ønsker at alle har og ser den store forståelsen. Ola har deltatt i flere paneldebatter i to valgperioder, har bred erfaring med media og er svært aktiv i sosiale arenaer. Han har uttalt seg godt i samarbeid med media, er en kjent personlighet i aviser, NRK, og blant journalister i Trøndelag. Er trygg og har integritet, liker å holde tak i samtalen, har mye på hjertet, engasjert og reflektert. Unngår ikke konflikter, er kreativ og løsningsorientert. Ola har ambisjoner og ønsker sterkt å bistå stortingsgruppa med sine kvalifikasjoner. Nominasjonskomiteen mener at med Ola sin erfaring fra det politiske arbeidet i Trondheim og yrkesaktive karriere, gjør ham svært egnet som toppkandidat og til å fylle andreplassen
på lista i sør.

Nr. 3

Navn: Ask Ibsen Lindal
Stilling/yrke/tittel: Konsulent / Prosjektleder i Powel AS.
Utdannet Ingeniør innen fornybar energi fra NTNU, 3-årig bachelorgrad.
Alder: 26 år.
Sivilstatus: Samboer, 1 barn
Bosted: Trondheim fra 2012 oppvokst på Hitra.
Ønske om plassering på listene: Topplassering på sør og felles liste.

Mine hjertesaker utenom klima og miljø:
-Energipolitikk og energiomstilling, og Norges rolle internasjonalt.
-Sirkulærøkonomi.
-Strenge miljøkrav som er satt slik at de ikke kveler næringslivet, men fremmer miljø/bærekraftsrettet innovasjon.
-Utslippsfri/mindre energiintensiv samferdsel.
-Stanse og reversere tap av natur og biomangfold.

Politisk bakgrunn og verv:
Folkevalgt, medlem av oppvekstkomiteen Trondheim bystyre.
Energipolitisk talsperson for MDG nasjonalt.
Talsperson for MDG Trøndelag fylkesstyre fra våren 2018 til våren 2020
Styremedlem i Trondheim MDG 2016-2018.
Medlem av MDG siden 2011.

Ask Ibsen Lindal

Kandidatens videopresentasjon her.

Nominasjonskomiteens vurdering:

Ask er allerede en kjent profil i Trøndelag. Han er en fremadstormende kandidat med mye energi, har klare mål, konkret i sine planer, viser til mange kronikker og engasjement fra ulike debatter. Har en kort politisk karriere, men viser til en rask adoptering av det politiske spillet. Viser styrke ved argumenter mot kandidater i andre politiske partier, spesielt uredd i møte med tunge politiske aktører. Har ikke vært lenge i det politiske vervet som bystyre-representant, men har allerede markert seg positivt. Partipolitisk meget sterk, hvor vervet som energipolitisk talsperson nasjonalt viser til tillit innad i MDG. Har vært samlende som talsperson, og har utført det meget bra, og liker og samarbeidet med felles oppgaver blant partifeller. Er også kjapt ute ved ulike debatter i media med kronikker som treffer godt. Som en dreven valgkampkoordinator, har Ask en klar formening på hvordan valgkampen bør organiseres, er utålmodig i det å komme i gang. Er inkluderende og ønsker at alle skal være engasjerte for et felles mål. Ask har planene klare for et verv som stortingsrepresentant, i forhold til arbeidsgiver og familie. Ut ifra nominasjonskomiteens vurdering så vil Ask kunne bekle en høy plassering på stortingslista.

Nr. 4

Navn: Gjertrud Berg
Stilling/yrke/tittel: Politiker, er folkevalgt fylkestinget Trøndelag, Hovedutvalg for veg. Femårig utdanning fra NTNU, historie, sosialantropologi og religionsvitenskap. Tidligere kursleder og karriereveileder i Sonans Karriere.
Alder: 49 år.
Sivilstatus: Enslig, 2 voksne barn.
Bosted: Orkland kommune.
Ønske om plassering på listene: Topp plassering på sør og felles liste.

Mine hjertesaker utenom klima og miljø:
-Jordvern, forbruk, sirkulærøkonomi.
-Er også opptatt av geopolitikk, spesielt når det gjelder hvordan oljen styrer verden.
-Nedbygging og rasering av naturen.

Politisk bakgrunn og verv:
Folkevalgt Trøndelag fylkeskommune.
Fylkesleder MDG Trøndelag- 2014-2018
Lokallagsleder MDG Orkland- 2014- d.d.
Var toppkandidat stortingsvalget i 2017.
Er styremedlem i orkdalregionen.
Styremedlem fylket MDG Sør-Trøndelag.
Aktiv i Naturvernforbundet.

Gjertrud Berg

Kandidatens videopresentasjon her:

Nominasjonskomiteens vurdering:

Gjertrud er en av de mest erfarne MDG-politikerne vi har i Trøndelag, tar stadig nye steg inn i det politiske landskapet, nå sist som folkevalgt i fylkestinget. Hun har gradvis tatt stegene, som lokalpolitikk i Orkanger, til å favne store deler av Trøndelag som leder av fylkeslaget. Gjertrud er folkelig, uredd og utadvendt. Fra sitt yrke som tilrettelegger for langtidsledige, har hun også fått et godt innblikk i de sosiale utfordringene i samfunnet. Gjertrud har gjennom sitt virke i MDG, skapt et bredt kontaktnett. Hun har engasjert seg i flere komiteer, hatt stor innflytelse i utvikling av politiske program, og deltatt aktivt i valgkamper. Hun er kunnskapssøkende og liker å sette seg inn i nye temaer og saker i politikken.

Gjertrud har erfaring med valgkamp og promotering fra den gang hun ble nominert i 2017 som stortingskandidat, og er bevist på hvilke forventninger det vil ha. Ny innsikt i politikkens hverdag og kontroversielle saker, ble også en viktig erfaring for henne med de forhandlingene som ble utført ved siste fylkestingsvalg høsten 2019.

Nominasjonskomiteen mener at Gjertrud med sin erfaring og folkelige vesen, vil være en viktig politiker som har et sterkt ønske om å bidra. Hun er en av topp kandidatene på stortingslista i sør og på felles liste.

 

Nr. Navn               Fødselsdato Stilling/yrke/tittel Kommune
1 Nora Selnæs 23.04.1998 Student ved UiO og avtroppende leder av Oslo Grønn Ungdom. To år høyere utdanning som del av bachelor i utviklingsstudier ved UiO. Halvårsstudium i globale miljøstudier ved Oslo Met. Oslo/ Trondheim
2 Ola Lund Renolen 28.10.1964 Kommunalråd i Trondheim Kommune /permisjon fra doktorgradsprosjekt ved NTNU Trondheim
3 Ask Ibsen Lindal 20.02.1994 Seniorkonsulent / Prosjektleder i Powel AS. Utdannet Ingeniør innen fornybar energi fra NTNU, 3-årig bachelorgrad. Trondheim
4 Gjertrud Berg 21.12.1970 Politiker. Folkevalgt fylkestinget Trøndelag. Fra NTNU, historie, sosialantropologi og religionsvitenskap. kursleder og karriereveileder i Sonans Karriere. Orkdal
5 Tore Dyrendahl 09.03.1990 Avdelingsingeniør NVE. Folkevalgt, leder areal og samferdsel bystyret. Trondheim
6 Norunn Krokeide 19.08.1999 Student.Folkevalgt, fylkestinget i hovedutvalget transport. Trondheim
7 Arne Rønning 09.07.1957 Lærer Dombås Fjellskole. Oppdal
8 Nora Malini Sætherø 23.06.1991 Rådgiver i politisk sekretariat Trøndelag fylkeskommune. Trondheim
9 Per Olav Bjørgum 30.10.1959 Kommersiell teknisk sjef. Folkevalgt. Malvik
10 Aurora Meland Winger 05.03.1991 Trondheim camping. Folkevalgt nestleder i miljø – næringskomiteen. Trondheim
11 Vegard Heide 21.04.1960 Bygg/energi, miljø stipendiat NTNU. Folkevalgt. Indre Fosen
12 Line Ingebrigtsen Fjørstad 26.04.1993 Deltidsstudent. Politisk rådgiver. Treningsinstruktør. Folkevalgt finans og organisasjonskomiteen Trondheim
13 Svein Ola Størseth 17.08.1996 Student, bygg og miljøteknikk. Trondheim
14 Heidi Brøseth 12.08.1971 Førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap. Folkevalgt. Malvik
15 Jan Bojer Vindheim 23.11.1945 Pensjonist. Forfatter, lyriker. Folkevalgt fra 1991 til 2003. Folkevalgt fra 2015 til dags dato, bystyre, fylkestinget. Trondheim
16 Ingunn Moen             21.02.1974 IT produkteier, rådgiver. Mastergrad. Folkevalgt 1. vara bystyret. Trondheim

 

Innstilling på mulig liste for Nord-Trøndelag

Nr. 1

Navn: Tommy Reinås
Stilling/yrke/tittel: Gruppeleder, fylkestingsrepresentant og medlem av fylkesutvalget, hovedutvalget for næring. Heltidspolitiker fra 2015. Tidligere IT-grunder.
Alder: 48 år.
Sivilstatus: Gift og 3 barn.
Bosted: Stjørdal kommune
Ønske om plassering på listene: Topplassering på nord og felles liste.

Mine hjertesaker utenom klima og miljø: 
-Likeverd, rettferdig fordeling.
-Internasjonal solidaritet. 
-Matpolitikk.
-Vindkraft.
-Oppdrett. 
-Familiepolitikk.

Politisk bakgrunn og verv:
Folkevalgt, fylkestingsrepresentant for mdg i Trøndelag. Fra 2015.
Folkevalgt Stjørdal kommune for mdg 2015-2019, leder komite kultur miljø og næring fra mai 2017.
Folkevalgt Stjørdal kommune, for SV 1992- 1995.
Medlem av sentralstyret i MDG.
Fylkesleder for MDG i eldre nord fylket.
Lokallagsleder MDG Stjørdal i 6 år.
Medlem av MDG siden 2010.
Leder for fylkeslaget nord -Trøndelag i SU fra 1989- 1995.
Var fylkesleder Naturvernforbundet i Nord -Trøndelag.
Var medlem av av sentralstyret i yrkesskoleelevenes og lærlingers interesseorganisasjon.

Tommy Reinås

Kandidatens videopresentasjon her.

Nominasjonskomiteens vurdering:

Tommy Reinås vil med sin politiske erfaring være uredd, og ha en klar stemme, i kontroversielle debatter om klima og miljø. Han er drevet av sitt ønske om å ta vare på natur og det biologiske mangfoldet, der likeverd og rettferdig fordeling er viktige elementer.

Tommy har en bred og allsidig politisk bakgrunn, og er en av de kandidatene som har lengst fartstid. Har gjennom sitt virke som politiker og tillitsvalgt, utviklet seg til å favne Trøndelag i et enda større perspektiv. Dette har blitt mulig i den prosessen hvor Trøndelag har blitt et fylke, hvor han ofte er på reisefot for å tilegne seg ny kunnskap om regionale saker. Tommy har ved de ulike prosessene vist at han har evnen til å komme tilbake med fornyet energi, og tar lærdom av alle erfaringer. Det må også nevnes at Tommy har tillit nasjonalt i MDG som medlem av sentralstyret. Han er en lagspiller, og ser potensialet for en god valgkamp i 2021. Han mener også det er viktig med god støtte fra kollegaer innad i MDG.

Tommy er uredd på talerstolen, og stiller ofte opp i paneldebatter. Viser sine sterke sider og sin evne til å debattere og forsvare de standpunkt og verdier MDG har. Han skriver mange gode kronikker i media og er veldig aktiv på sosiale kanaler. Tommy har fortsatt klare ambisjoner om en politisk karriere for MDG og har på hjemmefronten en klar støtte for sin videre ferd i politikken

Nominasjonskomiteen mener at med Tommy sin erfaring fra blant annet fylkestinget, sammen med hans politiske bredde, profil og innsikt, gjør ham svært egnet til å fylle førsteplassen på nord lista, og på felleslista en klar andreplass, som vil støtte opp om toppkandidaten med politisk erfaring.

Nr. 2

Navn: Miriam Einangshaug.
Stilling/yrke/tittel: Organisasjonsrådgiver i Humanistisk Ungdom Bachelorgrad i beredskap og krisehåndtering.
Alder: 26 år. 
Sivilstatus: I forhold.
Bosted: Oslo og pendler til Frosta
Ønske om plassering på listene: Topplassering på nord og felles liste.

Mine hjertesaker utenom klima og miljø: 
-Beredskap i distriktet, det skal oppleves som trygt, enkelt og godt å bo i distriktet.
-Landbruk, vi må produsere mer menneskemat i norske jorder, matjord skal aldri legges under asfalt.

Politisk bakgrunn og verv:
Vara til bystyret i Oslo kommune 2019, første vara til Bydelsutvalget og medlem av byutviklingskomiteen i Gamle Oslo.
fra 2017 til 2018 frivillig kommunikasjonsrådgiver Oslo MDG.
Kommune og fylkestingsvalget 2019, kommunikasjonsrådgiver for De Grønne i Vestfold og Telemark.
2018- til 2020 mdg fylkesstyret i Oslo og i lokallagsstyret i Gamle Oslo.
En periode som organisasjonsrådgiver for De Grønne nasjonalt.

Miriam Einangshaug

Kandidatens historie her:

Nominasjonskomiteens vurdering:

Miriam ønsker å ta tilbake anstendigheten i norsk politikk, hun er bekymret over den retorikken som føres i dag. Hun er sterk og modig i sine betraktninger, og beviser det med sin opptreden i NRK, og ved kronikker i nasjonale og lokale medier. Miriam viser med dette meget godt, hvordan hun ønsker å stå fram og utvikle politikk for sin egen generasjon. På tross av sin unge alder, har hun en trygghet, er arbeidsom og viser til et politisk overblikk.

Miriam ønsker å breie ut politikken med MDG, med å involvere distriktene i større grad. Hun tar eierskap og et utgangspunkt i sin egen hjembygd Frosta. Hvor hun ønsker å bli en forkjemper for hvordan distriktene skal bli et trygt og enkelt sted å bo. Miriam har også kunnskap og et engasjement for å utdype forståelsen for en utvikling av beredskapen i distriktene, innenfor mat og samfunnssikkerhet.

Miriam har bred partipolitisk tilknytting i MDG, ble valgt inn i fylkesstyret i Oslo ved valget i 2019, og er vara i Oslo kommune, og er medlem av flere komiteer, hvor hun også erfarer et tverrpolitisk samarbeid. Hun ble engasjert i valgkampen 2019 som kommunikasjonsrådgiver i Vestfold og Telemark, som ble fulgte opp med kronikker og debatter. Miriam er jordnær og folkelig og engasjerer sin generasjon. Hun vil også være samlende i en valgkampstrategi, hvor hennes medieerfaring blir viktig.

Miriam kommer inn som relativ ny på lista for nord i Trøndelag. Hun har et hjerte og en tilhørighet til sin hjemplass og distriktet. Nominasjonskomiteen mener hun har klare ambisjoner og energi til å forsvare en høy plassering på stortingslista for stortingsvalget i 2021.

Nr. 3

Navn: Kjartan Gjelvold
Stilling/yrke/tittel: Adjunkt med tilleggsutdanning ved Levanger voksenopplæring, har 5 års allmennutdanning som lærer.
Alder: 45 år.
Sivilstatus: Gift og har 3 barn.
Bosted: Levanger kommune.
Ønske om plassering på listene: En plassering på liste for nord.Mine hjertesaker utenom klima og miljø:
-Innvandrings- og integreringspolitikk
-Matpolitikk, og mener at MDG sitter på svaret på mange utfordringer innen landbruk og fiskeri.

Politisk bakgrunn og verv:
Folkevalgt i levanger kommune 2019, med plan- og utviklingsarbeidet.
Lokallagsleder for mdg Levanger.
Var aktiv i natur og ungdom.
Var aktiv i folkereisningen mot krig.

Kjartan Gjelvold

Kandidatens videopresentasjon her.

Nominasjonskomiteens vurdering:

Kjartan har sitt fundament i sitt lokalmiljø i Levanger, der har han sin familie og er en godt kjent personlighet. Ved kommunevalget i 2019 tok han som leder i lokallaget godt tak i valgkampen, som resulterte til en plass i kommunestyret. Kjartan viser at han kan investerer mer tid til politikken, og motivasjonskurven er stigende. Han er hardtarbeidende, og har et hjerte for lokalsamfunnet. Og med sin lokale trygghet og forståelse for lokalpolitikken, blir han i økende grad lagt merke til, med sine debatter og avisinnlegg.

Kjartan med sin bakgrunn i MDG, ønsker å utvikle politikken fra bunnen og oppover, vise den helhetlige politikken partiet har. Han har også gjennom sitt yrkesliv, erfart og blitt kjent med flyktning og innvandrings problematikken som lærer ved voksenopplæringen i Levanger. Han er også opptatt av matsikkerhet i distriktene. 

Nominasjonskomiteen mener Kjartan viser at han ønsker å utvikle seg sammen med MDG, være en stortingskandidat for sitt distrikt med de utfordringene det har. Han er hardtarbeidende, setter seg godt inn i saker og har avsatt tid, til en krevende valgkamp. Kjartan vil forsvare en topplassering på lista i nord med god margin.

Nr. Navn Fødselsdato Stilling/yrke/tittel Kommune
1 Tommy Reinås 20.07.1972 Gruppeleder. fylkestingsrepresentant og medlem av fylkesutvalget, hovedutvalget for næring. Heltidspolitiker fra 2015. Tidligere IT-grunder. Stjørdal
2 Miriam Einangshaug 20.09.1994 Organisasjonsrådgiver i Humanistisk Ungdom. Bachelorgrad i beredskap og krisehåndtering. Oslo / Frosta
3 Kjartan Gjelvold 16.02.1975 Adjunkt med tilleggsutdanning. Levanger voksenopplæring. Folkevalgt. Levanger
4 Marita Nergård Gustad 05.09.1972 Adjunkt. Økologisk agronom. Verdal
5 Eivind Wilhelm Skorstad 22.04.1987 Personlig assistent. Studert kunst og fagfoto. Namsos
6 Bente Aina Ingebrigtsen 11.09.1953 Pensjonist. Folkevalgt nestleder i kontrollutvalget. Doktorgrad. Trondheim/Namsos
7 Ingemar Moen 13.11.1980 Miljøarbeider rus/psykiatri. Folkevalgt. Steinkjer
8 Mia Kristoffersen 09.05.1996 Sykepleier St.Olav Trondheim/ Stjørdal
9 Bjørg Olsrud 16.07.1951 Pensjonert rektor. Folkevalgt. Inderøy
10 Silje Hindrum Løvli 21.11.1984 Gårdbruker. Skolesekretær. Adjunkt. Indre Fosen/ Grong
11 Karin Nordstad 01.07.1967 Agronom. Utvikler. Folkevalgt. Grong

Innstilling på mulig fellesliste:

 

Nr. Navn Fødselsdato Stilling/yrke/tittel Kommune
1 Nora Selnæs 23.04.1998 Student ved UiO og avtroppende leder av Oslo Grønn Ungdom. To år høyere utdanning som del av bachelor i utviklingsstudier ved UiO. Halvårsstudium i globale miljøstudier ved Oslo Met. Oslo/ Trondheim
2 Tommy Reinås 20.07.1972 Gruppeleder. fylkestingsrepresentant og medlem av fylkesutvalget, hovedutvalget for næring. Heltidspolitiker fra 2015. Tidligere IT-grunder. Stjørdal
3 Ask Ibsen Lindal 20.02.1994 Konsulent / Prosjektleder i Powel AS. Utdannet Ingeniør innen fornybar energi fra NTNU, 3-årig bachelorgrad. Trondheim
4 Gjertrud Berg 21.12.1970 Politiker. Folkevalgt fylkestinget Trøndelag. Fra NTNU, historie, sosialantropologi og religionsvitenskap. kursleder og karriereveileder i Sonans Karriere. Orkdal
5 Ola lund Renolen 28.10.1964 Kommunalråd i Trondheim Kommune /permisjon fra doktorgradsprosjekt ved NTNU  Trondheim
6 Miriam Einangshaug 20.09.1994 Organisasjonsrådgiver i Humanistisk Ungdom. Bachelorgrad i beredskap og krisehåndtering. Oslo / Frosta
7 Kjartan Gjelvold 16.02.1975 Adjunkt med tilleggsutdanning. Levanger voksenopplæring. Folkevalgt. Levanger
8 Norunn Krokeide 19.08.1999 Student. Folkevalgt, fylkestinget i hovedutvalget transport. Trondheim
9 Tore Dyrendahl 09.03.1990 Avdelingsingeniør NVE. Folkevalgt, leder areal og samferdsel bystyret. Trondheim
10 Marita Nergård Gustad  05.09.1972 Adjunkt. Økologisk agronom. Verdal
11 Arne Rønning 09.07.1957 Lærer Dombås Fjellskole. Oppdal
12 Bente Aina Ingebrigtsen 11.09.1953 Pensjonist. Folkevalgt nestleder i kontrollutvalget. Doktorgrad. Trondheim/

Namsos

13 Per Olav Bjørgum 30.10.1959 Kommersiell teknisk sjef, folkevalgt. Malvik
14 Nora Malini Sætherø 23.06.1991 Rådgiver i politisk sekretariat Trøndelag fylkeskommune. Trondheim
15 Vegard Heide  21.04.1960 Bygg/energi NTNU phd studie, folkevalgt. Indre Fosen
16 Aurora Meland Winger 05.03.1991 Trondheim camping. Folkevalgt nestleder i miljø – næringskomiteen. Trondheim
17 Svein Ola Størseth 17.08.1996 Student, bygg og miljøteknikk. Trondheim
18 Heidi Brøseth 12.08.1971 Førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap Folkevalgt. Malvik
19 Jan Bojer Vindheim 23.11.1945 Pensjonist. Forfatter, lyriker. Folkevalgt fra 1991 til 2003. Folkevalgt fra 2015 til dags dato, bystyre , fylkestinget. Trondheim
20 Bjørg Olsrud 16.07.1951 Pensjonert rektor. Folkevalgt. Inderøy
21 Ingemar Moen 13.11.1980 Miljøarbeider, rus/psykiatri. Folkevalgt. Steinkjer