Trøndelag blir ikke klimanøytralt uten å ta med våre indirekte utslipp

Resolusjon vedtatt av årsmøtet i Miljøpartiet De Grønne Trøndelag 2020.

10. mars 2020

Allerede i en fellesnemnd mellom Nord- og Sør-Trøndelag fylke fikk MDG gjennomslag for at vi skal ha et klimabudsjett. Klimabudsjettet skulle bli en integrert del av fylkeskommunens årlige budsjett og økonomiplan samt rapportering. Dette har så langt ikke kommet på plass. I tillegg fikk MDG gjennomslag i en fellesnemnd i 2017 for at et klimabudsjett skal gjelde hele det trønderske samfunnet, og budsjettet skulle ta inn i seg både direkte og indirekte utslipp av klimagasser.

Vedtaket om klimaplan i 2016 ble fattet uten konkrete klimamål fram mot 2030. Vi hadde ikke, og har fortsatt ikke, et mål for utslippskutt for det nye samlede Trøndelag mot 2030. Vedtaket i fellesnemnda i 2017 om at vi skulle få på plass et klimabudsjett for hele det trønderske samfunnet, skulle ta med seg både direkte og indirekte klimagassutslipp.

I 2018 og 2019 har administrasjonen jobbet godt med å få på plass et kunnskapsgrunnlag for den klimaomstillingen Trøndelag skal igjennom det neste tiåret. Kunnskapsgrunnlaget har enda ikke fått med seg hvilke mengder indirekte klimagassutslipp vi står for som samfunn, men det vil snart komme en rapport som viser også det totale klimafotavtrykket Trøndelag står for som samfunn årlig. Indirekte utslipp kommer fra varer og tjenester som lages utenfor Trøndelag. Verken mobilen, PCen, klærne, playstationen, solcellene, elbussen, elferja eller elbilen vi bruker i Trøndelag er produsert her, men et annet sted i verden. Fabrikkene som lager produktene slipper også ut klimagasser ved produksjonen. Det er utslipp som skjer utenfor Trøndelag, men som finnes fordi vi kjøper og forbruker varene.

Et annet eksempel er maten vår. En stor andel av maten vi spiser i Trøndelag er ikke laget her. Enten er den produsert andre steder i Norge eller i andre land. Dermed er utslipp fra maten vi spiser i Trøndelag viktig når vi skal se på klimaavtrykket vi som samfunn har. Utslipp fra reiser til andre steder i Norge eller utlandet regnes også som indirekte utslipp. Når vi som bor i Trøndelag reiser med fly, teller det altså ikke med i de utslippene vi skal kutte til 2030. Et reelt grønt, klimanøytralt Trøndelag må ta med alle utslipp vi står for, enten de er direkte eller indirekte. Vi må også ta med i regnestykket hvor materialene kommer fra, når vi bygger bygg. Kommer materialene fra trøndersk skog, kommer materialene fra andre steder i landet, eller andre steder i verden? Det er helt klart at de indirekte utslippene ved å bruke trøndersk trematerialer er vesentlig lavere enn å importere stål, glass eller betong fra andre deler av landet eller verden.

Miljøpartiet De Grønne Trøndelag mener at:

● Klimastrategien til koalisjonspartiene AP, SP, SV og KrF er mangelfull. Å legge opp til et klimanøytralt Trøndelag innen 2030 hvor man ikke regner med våre indirekte utslipp fra forbruk av varer og tjenester, er ikke dekkende. En klimaomstillingsstrategi og et klimabudsjett for Trøndelag mot 2030 må ta med indirekte utslipp.

● Trøndelag fylkeskommune skal sende søknad til regjeringen om å bruke forsøksloven for å bli klimakoordinator for kommunene, slik at vi styrker klimaarbeidet med å kutte både direkte og indirekte utslipp.

● Det skal utarbeides verktøy og veiledere for kommuner og fylkeskommuner for å kunne beregne indirekte utslipp. Trøndelag fylkeskommune kan være pilot for å utvikle dette, i samarbeid med Trondheim og Trøndelags kunnskapsmiljøer.