Her er den nye grønne fylkestingsgruppa

De fire kandidatene som er valgt inn på fylkestinget er Tommy Reinås, Gjertrud Berg, Norunn Krokeide og Jan Bojer Vindheim.

Som førstekandidat er Tommy Reinås vår representant i fylkesutvalget, og han skal i tillegg representere De Grønne i hovedutvalget for næring. Tommy var også folkevalgt i sine yngre dager, men som grønn representant har han en periode som folkevalgt i både Stjørdal kommunestyre og Nord-Trøndelag/Trøndelag fylkesting bak seg, i 2015-2019. Før det var han IT-gründer.

Gjertrud Berg har fått plass i hovedutvalget for vei, og skal der gjøre det hun kan for å påvirke fylkeskommunens veipolitikk i grønn retning. Hun går fra en jobb som kursholder for jobbsøkere til å bli heltidspolitiker etter jul.


Tredjekandidat Norunn Krokeide skal være den grønne stemmen i hovedutvalg for transport. 

Norunn var den representanten fra Grønn Ungdom som sto høyest på lista. Hun studerer energi og miljø ved NTNU, men skal bruke fritiden sin på å jobbe for grønn transportpolitikk.

Fjerdemann i gruppa er Jan Bojer Vindheim, som først ble valgt inn i Trondheim bystyre i 1991. Siden da har han sittet i folkevalgte organ nesten sammenhengende, først kun i Trondheim og så også på fylkestinget da vi for første gang ble valgt inn der i 2015. Dette blir hans andre periode på fylkestinget med fokus på kultur, ettersom han er valgt inn i hovedutvalget for nettopp kultur.