Fotocredit:

Ti kjappe om MDG

Vi er her for å stanse klima- og naturkrisa, med politikk som er bra for mennesker og miljø.

6. september 2021

Det finnes mange grunner til at folk stemte MDG. Her har vi samlet ti av dem vi oftest hører folk trekke frem:

 

1. Klimahandling på rekordtid

FNs klimapanel er krystallklare: Klimakrisa er her nå. Hvis vi skal leve et godt liv i framtida, uten å måtte bekymre oss for stadig mer ekstremvær, så må vi ta grep i dag. Vi har planen klar: Vi skal snu norsk klimapolitikk på rekordtid.

Noe av det viktigste vi i Norge kan gjøre nå, er å ta FNs oppfordring om å slutte å lete etter olje og gass. Vi er det eneste partiet som er tydelige: For å få vår støtte må Norges neste regjering, som et minimum, slutte å lete etter ny olje og gass. Slik skal vi presse gjennom et nødvendig skifte fra fossil til fremtidens rene energiproduksjon.

 

2. Billigst å leve miljøvennlig

Vi må gjøre det lettere og billigere å leve miljøvennlig og dyrere å forurense. Derfor vil vi kutte billettprisene på kollektivtransport over hele landet med 20 prosent, kutte momsen på reparasjon og gjenbruk, legge til rette for flere dele- og utleieordninger, og forsterke din rett til å reklamere på ting som går i stykker på grunn av dårlig holdbarhet.

 

3. En framtid alle kan glede seg til

Vi har en plan for titusenvis av nye grønne jobber. Samtidig må vi også ta vare på og reparere naturen, få på plass flere badeplasser, skrote motorveier, og bygge ut jernbane, kollektivtransport og sykkelveier. Vi skal gjøre gater og nabolag trygge så det blir en fryd å gå og sykle.

 

4. Vi skal ta Norge fra klimasinke til internasjonalt forbilde

Landet vårt har alle muligheter til å bli en internasjonal ledestjerne i klimapolitikken. For noen må gå foran og vise hvordan man gjennom strukturelle endringer i samfunnet kan utgjøre en stor forskjell for framtiden til barna våre. For klimaets skyld skal vi redusere norske klimagassutslipp med 80 prosent innen 2030 og 95 prosent innen 2035. Så skal vi styrke det internasjonale klimasamarbeidet, noe som blir mye enklere når vi selv går foran.

 

5. Lett å reise miljøvennlig

I tillegg til å kutte priser, må vi også forsterke kollektivtilbudet. Vi vil ha nattog-tilbud til Europa, mye raskere tog mellom byene, bygge Nord-Norgebanen og flytte taxfree-ordningen fra flyplassene og over til togene som går til utlandet. Og du, sykkelsatsingen vår er det ingen partier som er i nærheten av.

 

6. Vi vil bekjempe økende forskjeller

Avstanden mellom fattig og rik har blitt større under dagens regjering. Vi vil bekjempe økende forskjeller over skatteseddelen. Med vår politikk kan folk med en inntekt på under 34 000 kroner i måneden regne med å betale mindre i skatt, mens dem som tjener mest kan regne med å bidra med mer.

 

7. Vi skal styrke det psykiske helsetilbudet på alle nivåer

I dag er det psykiske helsevernet underdimensjonert med lange ventelister. Vi vil ruste det opp over hele linjen. Både med flere psykologer og med et mye bedre lavterskeltilbud. Du skal slippe å vente månedsvis på å få hjelp.

 

8. Et godt samfunn for alle

Et godt samfunn er et samfunn der alle har like rettigheter og muligheter uansett kjønn, minoritetsbakgrunn, legning eller fysiske forutsetninger. Vi skal være aktive antirasister, som jobber for å fjerne stigmatisering og diskriminering i hele samfunnet. Vi skal innføre en tredje juridisk kjønnskategori, forby homoterapi og styrke undervisningen i positiv seksualitet, grensesetting og normkritikk helt fra barnehagen av.

 

9. En trygg og god oppvekst

Alle barn og foreldre skal få en god start på familielivet, gjennom god oppfølging i alle ledd, fra fødsel til barnehage og skolegang. Vi vil også kjempe mot at barn vokser opp i fattigdom, blant annet ved å øke barnetillegget for uføre og enslige forsørgere. Du kan også stole på at vi vil gjøre alt vi kan for å gjøre skoleveiene trygge, lufta renere og frigjøre mer areal til lek og utfoldelse.

 

10. Samfunnsutvikling på lag med naturen

Vi tar Naturpanelet og vitenskapen på alvor. Vi krever derfor en grunnleggende endring av norsk naturforvaltning. Norge må slutte å bygge ned natur, og i stedet reparere ødelagt natur. På sikt så må opp mot halvparten av verdens gjenværende natur vernes, gjennom store og sammenkoblede områder.

 

Det finnes selvfølgelig flere gode grunner til å gi en stemme til oss. Vil du fordype deg mer kan du gå videre til temasidene våre.