Et lite steg mot et mer menneskevennlig NAV

Miljøpartiet De Grønne Trøndelag mener at regelverket til NAV må endres sånn at meldekortet sendes inn årlig for de som har samme situasjoner hver uke/måned i løpet av året.

7. april 2022

For de som må sende timelister eller fraværslister som brukes til å beregne stønad, endres perioden til månedlig. Hvis man sender inn feil, eller glemmer en frist, skal det ikke antas at personen ikke ønsker stønad lenger, og stønaden skal ikke fjernes. NAV forpliktes også til å komme i kontakt med den det gjelder for bekreftelse eller avkreftelse om de faktisk ønsker seg ut av systemet.

Saksbehandler skal ha så tett kontakt med alle stønadsmottakere at endringer fanges opp før det har gått lang tid. Hvis noen glemmer å sende inn kortet, for eksempel på grunn av en stressende livssituasjon eller sykdom, skal ikke straffen være tap av store deler av inntekten.