Ukraina, klimamerking på mat og industriell hamp

Fotocredit: Årsmøtet i Trøndelag MDG 2022

Dette er de resolusjonene som ble vedtatt på årsmøtet til Trøndelag MDG

7. april 2022

Ukraina

Årsmøtet i MDG Trøndelag fordømmer på det sterkeste Russlands krigføring av Ukrainas suverene territorium. Invasjonen av Ukraina er et klart brudd med folkeretten og internasjonal lov, og har avbrutt en lang periode med fred i Europa. Meldinger om alvorlige brudd på Genèvekonvensjonene og sterke vitneskildringer av brutalitetene som skjer midt i Europa, har spredt avsky for Putins regime og krigsfrykt langt utover Ukrainas grenser. Flere millioner mennesker, flest kvinner og barn, er sendt på flukt i løpet av få uker, og lignende er ikke sett siden 2. verdenskrig. Dette fører til et stort og umiddelbart behov for husrom for flyktningene, som nå sendes videre til de andre europeiske statene.

Årsmøtet i MDG Trøndelag oppfordrer derfor Trøndelag fylkeskommune, sammen med kommunene, til å forberede bosetting for inntil 10 000 flyktninger fra Ukraina, i første omgang. Det forutsettes at arbeidet koordineres med de øvrige fylkene.

Årsmøtet er samtidig svært bekymret for vilkårene til de flyktningene og asylsøkerne som kommer fra andre krigs- og konfliktområder. MDG Trøndelag vil derfor fortsatt jobbe for en mer human flyktningpolitikk og være en solidarisk stemme for alle som utsettes for krig og overgrep, uansett opprinnelsesland. Mottak av ukrainske flyktninger betyr ikke at vi skal ta imot færre flyktninger fra andre land.

Årsmøtet tar avstand fra det russiske regimet, og støtter det russiske folk i kampen for et åpent og demokratisk samfunn. Vi aksepterer ikke hets og diskriminering av
russere i Norge.

Innfør klimamerking på mat og drikke

  • Næringsmidler i butikkhyller og nettbutikker skal merkes i henhold til EUs Farm to Fork strategi.
  • Kjøpskvitteringer skal vise totalt klimaavtrykk og avtrykk pr. kg vare.
  • Menyer og skilter på spisesteder og i kantiner skal vise klimaavtrykk for hver matrett.
  • Staten skal tilrettelegge arbeidet for klimamerking ved å opprette en felles database
    for klimaavtrykk målt i CO2-ekvivalenter.

 

Opphev forbudet mot dyrking av industriell hamp

Opphev forbudet mot dyrking av industriell hamp som kan benyttes til produksjon av papir, tekstiler, byggematerialer, plast, bioenergi, olje og mat.

Les også uttalelsen om NAV her.