Fotocredit:

Tommy Reinås innstilles som toppkandidat til 2023-valget

Nominasjonskomiteens innstilling til fylkestingsliste for 2023 er klar. Nåværende fylkestingsrepresentant og gruppeleder Tommy Reinås får tillit til å toppe lista i Trøndelag igjen. Lista vedtas endelig på nominasjonsmøtet 16. oktober.

22. september 2022

Nominasjonskomiteen ble valgt på årsmøtet for MDG Trøndelag 19-20. mars 2022 og har  bestått av Bente Aina Ingebrigtsen (leder), Ola Lund Renolen, Marita Nergård Gustad, Knut Svisdahl og Ola Vollan. Sistnevnte er oppnevnt av Grønn Ungdom (GU)

 

Komiteen hadde sitt første møte 4. mai 2022, og har gjennomført 13 møter, hvorav flere har vært kombinert med intervju av aktuelle kandidater. Komiteen har hatt samtale med alle som står på listen, enten samlet eller hver for seg. Alle som står oppført på de øverste plassene har hatt minst ett møte med en samlet komité.

 

Komiteen har lagt vekt på motivasjon, politisk erfaring, kjønn, alder og geografi ved sammensetning av lista. Det har vært en målsetting å ha annenhver kvinne- og mannsnavn. Komiteen har videre lagt vekt på at de som er nominert på de ti øverste plassene er motivert til å delta i det fylkespolitiske arbeidet selv om de ikke oppnår fast plass. Det er selvfølgelig uansett den valgte fylkestingsgruppa som avgjør hvordan de vil organisere det politiske arbeidet, og eventuelt legge til rette for at flere enn de valgte representantene kan delta i drøftinger av fylkestingssaker.

 

Nedenfor følger en kort presentasjon av de som er nominert til de ti øverste plassene. Nominasjonskomiteen mener at disse kandidatene utfyller hverandre på en god måte.

Tommy Reinås (1972) fra Stjørdal nomineres på førsteplass. Reinås er i inneværende periode leder for fylkestingsgruppa og medlem av fylkesutvalget. Han er også medlem av Hovedutvalg for næring i fylkeskommunen. Reinås er dessuten nasjonal distriktspolitiske talsperson for partiet. Tidligere var han også medlem av landsstyret samt møtende vara til sentralstyret. Han har vært medlem av fylkesstyret i Nord-Trøndelag og Trøndelag gjennom flere år. Han har også vært medlem av kommunestyret i Stjørdal, og lokallagsstyret samme sted. Reinås har yrkesmessig bakgrunn fra kommunikasjons- og mediearbeid.

Tommy Reinås er en svært aktiv fylkespolitiker. Han evner å få viktige tema raskt satt på dagsorden og har vist stor arbeidskapasitet. Reinås jobber godt med de fylkespolitiske sakene og synliggjør partiets ståsted i media. Han er en aktiv nettverksbygger, både lokalt og nasjonalt. Det innebærer både at han har en bred kontaktflate, og også at han har utviklet nye, mer formaliserte nettverk lokalt og nasjonalt.

Gjertrud Berg (1970) fra Orkland nomineres på andreplass. Berg er i inneværende periode medlem av fylkestinget og Hovedutvalg for vei. Hun er leder for fylkesstyret i Trøndelag og medlem av landsstyret. Hun har også ledet fylkesstyret i en tidligere periode. Berg har dessuten vært aktiv i utviklingen av lokallaget i Orkanger, nå Orkland, og er vara til kommunestyret der. Yrkesmessig har Berg bakgrunn fra karriereveiledning.

Gjertrud Berg er en positiv og arbeidsom politiker. Hun utviser et stort politisk engasjement, som lett smitter over på andre. Reinås og Berg har etablert et godt fungerende samarbeid som nominasjonskomiteen mener er av stor verdi for partiet og derfor bør videreføres.

Jonas Ali Werket Ghanizadeh (1989) fra Trondheim nomineres på tredjeplass. Han er styremedlem i MDG Trondheim, og har tidligere vært medlem av kommunestyret i Vadsø for SV. Der engasjerte han seg også aktivt politisk i forhold til fylkeskommunen. Ghanizadeh arbeider i IT-bransjen.

Jonas Ghanizadeh har verdifull erfaring fra målrettet og strategisk politisk arbeid som nominasjonskomiteen mener vil være til stor nytte for fylkestingsgruppa.

Norunn Krokeide (1999) fra Trondheim nomineres på fjerdeplass. Hun er i inneværende periode medlem av fylkestinget og Hovedutvalg for samferdsel. Hun er sentralstyremedlem i Grønn ungdom (GU) og tidligere leder for GU i Trøndelag. Krokeide avslutter sin masterutdanning i energi og miljø ved NTNU i 2023.

Norunn Krokeide fremstår som en kunnskapsorientert politiker som mestrer balansegangen mellom berettiget utålmodighet og nødvendig langsiktighet i det praktiske politiske arbeidet.

Arne Rønning (1957) fra Oppdal nomineres på femteplass. Han er medlem av kommunestyret i Oppdal og nestleder i fylkesstyret. Rønning arbeider som lærer på leirskole.

Arne Rønning fremstår som en lun og slagferdig politisk strateg. Han er løsningsorientert og utviser meget god politisk teft og stor gjennomføringsevne.

Marion Kristina Fust Sæternes (1966) fra Namsos nomineres på sjetteplass. Hun er medlem av kommunestyre og formannskap i Namsos. Hun arbeider som arkitekt.

Marion Fust Sæternes er en dyktig og engasjert politiker. Hun har bidratt til at partiet har etablert en respektert og god posisjon i kommunestyret i Namsos.

Jan Bojer Vindheim (1945) fra Trondheim nomineres på sjuendeplass. Han er i inneværende periode medlem av fylkestinget og Hovedutvalg for kultur. Han har tidligere vært medlem av bystyret i Trondheim gjennom mange perioder. Dessuten har han hatt flere lokale og nasjonale verv i partiet opp gjennom årene siden han var med på etableringen av partiet i 1988. Vindheim er aktiv skribent av både skjønnlitteratur og sakprosa.

Jan Bojer Vindheim er en svært erfaren og dyktig politiker med en usedvanlig god evne til raskt å identifisere kjernen i en politisk sak, for så å argumentere overbevisende for partiets standpunkt.

Elise Eikrem Rindarøy (1990) fra Trondheim nomineres på åttendeplass. Hun er medlem av styret for MDG Trondheim og tidligere medlem av Grønne studenter (GS) i Trondheim. Hun er utdannet historiker og lærer.

Elise Eikrem Rindarøy er svært motivert for det politiske arbeidet og vet å benytte sin faglige kompetanse som verktøy i arbeidet med politiske saker. Hun har et godt blikk for både de store linjer og detaljene, og ser hvordan disse henger sammen.

Kjartan Gjelvold (1975) fra Levanger nomineres på niendeplass. Han er medlem av kommunestyret og plan- og utviklingsutvalget i Levanger. Gjelvold arbeider som lærer.

Kjartan Gjelvold har vist god evne til å fremme viktige saker i kommunestyret, og også søke gjennomslag for de.

Hanne Feragen (1965) nomineres på tiendeplassen. Hun er i inneværende periode første vara til fylkestinget, leder av lokallaget i Røros og styremedlem i MDG Trøndelag. Feragen har yrkesfaglig bakgrunn som informasjonsdesigner.

Hanne Feragen er en engasjert og aktiv politiker. Hun har vært aktiv i partiet gjennom mange år, og er en uredd debattant.

Nominasjonskomiteen har mottatt forslag på mange gode kandidater. Nominasjonslisten består derfor i sin helhet av meget godt kvalifiserte og motiverte personer. Det er samtidig rom for flere kandidater, da hvert parti kan ha 65 navn på valglisten til fylkestinget i Trøndelag. 

 

Nominasjonskomiteens innstilling ser i sin helhet slik ut:

 

Plass Navn Kommune Fødselsår
1 Tommy Reinås Stjørdal 1972
2 Gjertrud Berg Orkland 1970
3 Jonas Ali Ghanizadeh Trondheim 1989
4 Norunn Krokeide Trondheim 1999
5 Arne Rønning Oppdal 1957
6 Marion Fust Sæternes Namsos 1966
7 Jan Bojer Vindheim Trondheim 1945
8 Elise Eikrem Rindarøy Trondheim 1990
9 Kjartan Gjelvold Levanger 1975
10 Hanne Kjersti Feragen Røros 1965
11 Christpher Bergli Hermansen Trondheim 1998
12 Kristine Lund Bjørnås Melhus 1991
13 Sjur Kristoffer Almskår Trondheim 1980
14 Anastasiya Doroshyna Flatanger 1986
15 Karsten Ernst Jakobus Schroeder Trondheim 1962
16 Ronja Therese Mylius Trondheim 2002
17 Per Olav Bjørgum Malvik 1959
18 Lone Sandvik Kristiansen Frøya 1998
19 Ingemar Moen Steinkjer 1980
20 Aurora Meland Winger Trondheim 1991
21 Einar Andreas Egge Verdal 1996
22 Irén Aina Bastholm Malvik 1982
23 Vegard Heide Indre Fosen 1960
24 Anne Mari Lund Melhus 1964
25 Tore Dyrendahl Trondheim 1990
26 Silje Hindrum Løvli Indre Fosen 1984
27 Magnus Wilhelm Kevin McDonagh Trondheim 1989
28 Anne Sigrid Lindblad Stokke Levanger 1999
29 Jørgen Soknes Skaun 1978
30 Johanne Hammervold Steinkjer 1972
31 Gert Gabrielsen Ørland 1974
32 Stine Børø Szell Trondheim 1991
33 Sondre Dahle Indre Fosen 1993
34 Karin Nordstad Grong 1967
35 Terje Olden Ørland 1976
3 Trine Harbak Trondheim 1991
37 Tor Olav Naalsund Oppdal 1974
38 Turid Nordbø Rennebu 1988
39 Ketil Solberg Trondheim 1979
40 Eline Moe Eidvin Trondheim 1988
41 Eivind Wilhelm Skorstad Trondheim 1987
42 Ellinor Hansen Trondheim 1983
43 Adrian Woldseth Minde Stjørdal 1983
44 Marita Gustad Nergård Verdal 1972
45 Per Frost Malvik 1946
46 Kari Øvrelid Trondheim 1959
47 Frode Eggen Melhus 1977