Fotocredit:

Krever umiddelbar stopp i bruken av dødelig lusemiddel

Ulovlig dumping, ulovlig omsetning, lakselus, kraftig forurensning, kloakk, sykdommer og lakserømminger. Det er tilstanden i dagens oppdrettsnorge, mener Tommy Reinås, fylkestingsrepresentant for MDG Trøndelag. Siste nytt om skadene forårsaket av lusemiddelet hydrogenperoksid er bare én i en rekke alvorlige avsløringer.

17. september 2018

Det mest brukte lusemiddelet brukt i oppdrettsnæringa, hydrogenperoksid, viser seg å være mye mer miljøskadelig enn det man har trodd, i følge ny forskning. NRK refererer til forskere som beskriver funnene som alarmerende, og som ber myndighetene vurdere å stoppe bruken. Resultatene får også fylkestingsrepresentant Tommy Reinås til å reagere kraftig.

– Vi kan ikke leve med at det er «ville vesten» i oppdrettsnæringen. Folks allmenne rettsoppfatning står i sterk kontrast med det faktum at store oppdrettsselskaper slipper unna med miljøkrim. Om Ola eller Kari Nordmann slipper ut kloakk, eller dumper gift ulovlig på land, så straffes dette fra de rette instanser. At det samme ikke skjer med de store milliardkonsernene innen oppdrett, må man sette en stopper for. Myndighetene må nå komme med en rekke tiltak og grep – nå, sier Reinås.

Rekefiskere har lenge varslet om synkende reketall, og nå har det for første gang blitt forska på hvilken effekt hydrogenperoksid har på dypvannsreker. Resultatet er tydelig: Det dreper dem.

Den rike naturen vi er så heldige å ha i Norge, gir ikke bare innbyggerne store naturopplevelser, men det er også mange som tjener penger på å utnytte ressursene. Om de som utnytter naturressursene ikke også forstår at de er avhengige av at vi tar vare på den og holder den ren for giftstoffer, er det noe alvorlig galt.

– Oppdrettsindustrien som er avhenger av naturen, må forholde seg til økologiske begrensninger. I saken med lakselus og hydrogenperoksid er vi vitne til det motsatte, avslutter den grønne fylkestingsrepresentanten.