Fotocredit: Eline Hansen Næset

Nytt fylke, nye muligheter!

Sammenslåinga av de to trøndelagsfylkene trådte i kraft 1. januar 2018, og med det slo vi også sammen våre to fylkeslag. Nå står vi sammen på for å ta Trøndelag i en grønnere retning.

13. september 2018