Fotocredit:

Budsjettgjennomslag for klimatiltak

Den grønne fylkestingsgruppa ble i går enige med samarbeidspartnerne på fylkestinget om budsjett for Trøndelag fylkeskommune for 2019, og de fikk gjennomslag for å sette av fem millioner kroner til klimatiltak og tiltak mot marin forsøpling.

7. desember 2018

 

– Vi er særdeles glade for at vårt grønne budsjettkrav ble innfridd hos de rødgrønne samarbeidspartiene Ap, Sp, KrF og SV, sier gruppeleder Tommy Reinås.

Trøndelag skal bli en spydspiss på klima- og miljøarbeid, og fylkeskommunen skal lede an i arbeidet mot marin forsøpling. De fem millionene kronene som blir satt av i 2019 skal brukes for å nå begge disse målsetningene.

Klimamidlene skal styrke klimaarbeidet og arbeidet med klimabudsjett for hele Trøndelag. De skal styrke fylkeskommunens arbeid for nullutslipp – og lavutslippsløsninger. Midlene kan også anvendes til partnerskapsarbeid som krever finansiering fra fylkeskommunen.

Plastforsøplingen er en trussel mot alt dyreliv i havet. Søppelet finnes på overflaten og helt ned til de dypeste av verdens havområder. Alt fra de minste plankton til de største hvalene påvirkes av plasten. Sjøfugl er spesielt utsatt. En undersøkelse av havhester i Nordsjøen viste at at hele 9 av 10 fugler har plast i magesekken.

– Det skal utredes et nytt skoleskip for de videregående skolene på Rørvik og Hitra. I den forbindelse ønsker vi å se på utforming og funksjonalitet som er tilpasset plastoppsamling, sier Tommy.

Midlene skal også brukes på prosjekter som bidrar til å minske plastforurensning og marin forsøpling, gjerne i partnerskap med andre trønderske kommuner og næringsliv.