Grønt Kvinnenettverk Trøndelag

Kontaktperson
Mona Undisdatter
undisdatter@gmail.com
93657791

Grønt Kvinnenettverk er en sideorganisasjon av Miljøpartiet De Grønne. GK er representert i fylkesstyret i MDG Trøndelag ved Mona Undisdatter.

GK skal støtte opp om kvinners representasjon og posisjon innad i partiet. Vi arbeider for å rekruttere, skolere og engasjere kvinner til politisk arbeid i De Grønne. Vi ønsker å være et parti med mangfold og oppfordrer til politisk engasjement uavhengig av kjønnsidentitet. GK Trøndelag er for folk i Trøndelag som kan tenke seg å engasjere seg i dette.

GK kan søke støtte til arrangementer i lokallagene i fylket.

Ta kontakt med Mona eller via GKs FB-sider.
https://www.facebook.com/groups/1564532607170905/
https://www.facebook.com/Gr%C3%B8nt-Kvinnenettverk-Trondheim-1362639097136962/