Fotocredit:

Fylkestingskandidater 2023

Lurer du på hvem som står på MDG sin liste til fylkestingsvalget i 2023? Her kan du se hele lista og bli bedre kjent med de fem øverste kandidatene.

Tommy Reinås

1. kandidat: Tommy Reinås
Bor i: Stjørdal

Bakgrunn: Tommy har bakgrunn som IT-gründer og har i tillegg mange ulike verv som folkevalgt bakt seg, både i kommunestyret i Stjørdal, fylkestinget i gamle Nord-Trøndelag og nå på fylkestinget i Trøndelag. I inneværende periode er han gruppeleder og MDGs representant i fylkesutvalget, og sitter i hovedutvalg for næring. Dessuten er han MDG sin distriktspolitiske talsperson.

Hjertesaker: Rollen som distriktspolitisk talsperson er ikke tildelt Tommy uten grunn. Tommy brenner for at folk skal få leve det gode liv i hele fylket, hvor folk trives og det er lett å leve grønt. Det betyr for eksempel at det må være enkelt og billig å reise kollektivt, og at vi trenger flere ladepunkt for elbiler. Vi må produsere ren, bærekraftig og kortreist mat. Sånne tiltak, som er bra for folk i hverdagen deres, vil også føre til at utslippene kuttes. Dessuten må vi huske på at naturen skal gå i arv til neste generasjon, og oppføre oss deretter. Vi kan for eksempel ikke bygge ned verdifull matjord for å få mer motorvei, eller rasere en lakseelv til fordel for et åpent oppdrettsanlegg.

Norunn Krokeide

2. kandidat: Norunn Krokeide
Bor i: Trondheim

Bakgrunn: Norunn er en 23 år gammel student ved Institutt for elektrisk energi på NTNU. Hun har i mange år vært aktiv i Grønn Ungdom, var ungdomskandidat ved fylkestingsvalget i 2019 og engasjerer seg for at unge skal få større innflytelse i samfunnet. Siden valget i 2019 har hun sittet i fylkestinget og i hovedutvalg transport.

Hjertesaker: Norunn engasjerte seg i politikken på grunn av klimasaken og klimarettferdighet på tvers av land og generasjoner. Hun er også opptatt av bærekraftig transport som bidrar til gode liv, god helse og lavt avtrykk på klima og natur.

Jonas Ali Werket Ghanizadeh

3. kandidat: Jonas Ali Werket Ghanizadeh
Bor i: Trondheim

Bakgrunn: Jonas arbeider i IT-bransjen. Han er nok alikevel mest kjent som en tog- og ruspolitisk aktivist. Han har lang erfaring fra politikk og organisasjonslivet, blant annet i kommunestyre og fylkespolitikk. Jonas har en mastergrad i prosjektledelse og har bodd i blant annet Nepal, Australia og Finnmark før han til slutt slo seg til ro i Trøndelag.

Hjertesaker: Jonas brenner for å utvikle grønn infrastruktur i hele Trøndelag, det betyr nye skinner for raske tog og bybaner, men også infrastruktur for sykkel i byene og el-bil i distriktene. Jonas er også kjent for sitt ruspolitiske engasjement hvor han jobber aktivt for en kunnskapsbasert og menneskerettighetsbasert rusreform og politikk for skadereduksjon.

Gjertrud Berg

4. kandidat: Gjertrud Berg
Bor i: Orkland

Bakgrunn: Gjertrud jobber fulltid med politisk arbeid for fylkestingsgruppa, og er nestleder i Trøndelag MDG. Hun sitter i hovedutvalg veg og er nestleder i Samisk Råd i denne perioden. Hun arbeidet som karriereveileder før hun ble politiker på heltid.

Hjertesaker: Gjertrud engasjerte seg politisk i voksen på grunn av klima-og naturkrisen, og brenner for naturvern og for å sikre at naturen har en stemme i politikken. Hun er opptatt av restaurering og vern av natur, og for å øke naturens og samfunnets motstandskraft i møte med klimaendringene.

Arne Rønning

5. kandidat: Arne Rønning
Bor i: Oppdal

Bakgrunn: Arne har bakgrunn fra Forsvaret der han tjenestegjorde fra 1977-1991. Etter 1991 har han vært tilknyttet skoleverket, i hovedsak som lærer på leirskole. I tillegg har han jobbet med norskopplæring og innen tvungent psykisk helsevern.
Han har sittet som gruppeleder i kommunestyret i Oppdal siden 2019 der han også er medlem av utvalg for helse og oppvekst. Han var nestleder i fylkesstyret fra 2020 til 2023 og sitter fortsatt i fylkesstyret.

Hjertesaker: Arne er opptatt av arealpolitikk, helsepolitikk, oppvekstpolitikk og med bakgrunnen sin fra Forsvaret, beredskap i videste forstand. Dessuten snakker han ofte om at vi må forvalte bedre. Ta vare på det vi har både personlig og offentlig. For å lykkes med dette må sirkularitet starte allerede i designprosessen. For å få til sirkulær økonomi, må vi starte med sirkulær design, sier Arne.

Her er hele lista:

Plass Fornavn Etternavn Kommune Fødselsår
1 Tommy Reinås Stjørdal 1972
2 Norunn Krokeide Trondheim 1999
3 Jonas Ali Werket Ghanizadeh Trondheim 1989
4 Gjertrud Berg Orkland 1970
5 Arne Rønning Oppdal 1957
6 Marion Fust Sæternes Namsos 1966
7 Jan Bojer (Vindheim) Trondheim 1945
8 Elise Eikrem Rindarøy Trondheim 1990
9 Kjartan Gjelvold Levanger 1975
10 Hanne Kjersti Feragen Røros 1965
11 Christopher Bergli Hermansen Trondheim 1998
12 Kristine Lund Bjørnås Melhus 1991
13 Sjur Kristoffer Almskår Trondheim 1980
14 Anastasiya Doroshyna Flatanger 1986
15 Karsten Ernst Jakobus Schroeder Trondheim 1962
16 Ronja Therese Mylius Trondheim 2002
17 Per Olav Bjørgum Malvik 1959
18 Lone Sandvik Kristiansen Frøya 1998
19 Ingemar Moen Steinkjer 1980
20 Aurora Meland Winger Trondheim 1991
21 Einar Andreas Egge Verdal 1996
22 Irén Aina Bastholm Malvik 1982
23 Vegard Heide Indre Fosen 1960
24 Anne Mari Lund Melhus 1964
25 Tore Dyrendahl Trondheim 1990
26 Silje Hindrum Løvli Indre Fosen 1984
27 Magnus Wilhelm Kevin McDonagh Trondheim 1989
28 Anne Sigrid Lindblad Stokke Levanger 1999
29 Jørgen Soknes Skaun 1978
30 Johanne Hammervold Steinkjer 1972
31 Gert Gabrielsen Ørland 1974
32 Stine Børø Szell Trondheim 1991
33 Sondre Dahle Indre Fosen 1993
34 Karin Nordstad Grong 1967
35 Terje Olden Ørland 1976
36 Mona Størdal Orkland 1974
37 Tor Olav Naalsund Oppdal 1974
38 Turid Nordbø Rennebu 1988
39 Ketil Solberg Trondheim 1979
40 Eline Moe Eidvin Trondheim 1988
41 Eivind Wilhelm Skorstad Trondheim 1987
42 Ellinor Hansen Trondheim 1983
43 Adrian Woldseth Minde Stjørdal 1983
44 Marita Gustad Nergård Verdal 1972
45 Per Frost Malvik 1946
46 Kari Øvrelid Trondheim 1959
47 Frode Eggen Melhus 1977
48 Line Ingebrigtsen Fjørstad Trondheim 1993
49 Ola Lund Renolen Trondheim 1964
50 Kine Nilsen Myre Trondheim 1987
51 Gunnar Uglem Stjørdal 1958
52 Ola Vollan Trondheim/Oppdal 2004
53 Lise Regine Rasmussen Stjørdal 1970
54 Ingrid Marie Finnset Heiene Trondheim 1990
55 Odin Løkken Øra Trondheim 1997
56 Karina Nybø Trondheim 1994
57 Samer Zarka Trondheim 1965
58 Mona Undisdatter Trondheim 1960
59 Leif Tore Anderssen Trondheim 1954
60 Ivar Henry Larsen Trondheim 1957
61 Tom Nørbech Trondheim 1971
62 Gunn Kari Kvaal Hygen Trondheim 1948
63 Trix Scherjon Inderøy 1941
64 Mette Bjørnsdatter Hafskjold Trondheim 1985
65 Eline Hansen Næset Trondheim 1990