Fotocredit:

Valgløfter

I kommende valgperiode vil de grønne fylkestingsrepresentantene kjempe spesielt for følgende saker.

Miljøpartiet De Grønne Trøndelag vil:

 • kutte klimagassutslipp i Trøndelag med 90% innen 2030
 • øke gjenvinningen av avfall i fylket
 • øke klimaberedskapen i hele fylket
 • at Trøndelag blir en spydspiss innen bygging av nullutslippsfartøy
 • verne og restaurere mer av trønderske naturområder, stoppe vindkraft på land
 • øke støtten til plastinnsamling og antall mottak for plastavfall
 • ta vare på Trondheimsfjordens artsmangfold og jobbe for en renere fjord
 • stoppe veksten i oppdrettsnæringa inntil miljøproblemene er løst
 • ikke tillate nedbygging av matjord i Trøndelag
 • øke støtten til økologisk dyrking
 • øke produksjonen i landbruket basert på lokale ressurser
 • ta vare på kyst- og fjordfiskernes livsgrunnlag
 • tilby sunnere skolemat i kantina på videregående skoler
 • at elevene ved de videregående skolene får tilbud om gratis psykologstøtte
 • øke utbygging av sykkelveier og redusere biltrafikk i boligområder
 • at museum skal være gratis og at folkebibliotekene får ei utlånsavdeling for verktøy

Gjør det mulig for oss å oppnå disse tingene ved å gi oss din stemme i årets fylkestingsvalg! Hele valgprogrammet kan leses her.