Kapittel 12: Internasjonal politikk

Trøndelag i verden

Samarbeid på tvers av landegrensene er viktig for å løse utfordringene vi står overfor.

Miljøpartiet De Grønne ønsker mer samarbeid med andre land. Vi har mange felles utfordringer med de andre nordiske landene, og mener at vi bør ha økt samarbeid med disse. Vi må også ta større del i samarbeidet i Europa gjennom å delta i ulike forskningsprosjekt.

De Grønne vil:

  • at det utarbeides en internasjonal strategi for Trøndelag fylkeskommune
  • ikke ha faste baser for utenlandske styrker i Trøndelag
  • styrke samarbeidet med Midtnorden-komiteen
  • at Trøndelag fylkeskommune deltar i nordiske, europeiske og internasjonale forskningsprosjekt
  • jobbe for at Trøndelag får vennskapsfylker utenfor Norge