Våre kandidater

Her er de grønne kandidatene vi stiller til valg med i fylkestingsvalget i 2019:

6. januar 2019

 

1

Tommy Reinås              

Stjørdal

1972

2

Gjertrud Berg

Orkdal

1970

3

Norunn Krokeide

Trondheim

1999

4

Jan Bojer Vindheim

Trondheim

1945

5

Hanne Feragen

Røros

1965

6

Marita Nergård Gustad

Verdal

1972

7

Ronny Angel Løvstad

Trondheim

1987

8

Johannes Moen

Steinkjer

1982

9

Margarita Pareja

Skaun

1971

10

Yngve Rosenvinge

Vikna

1978

11

Hetty Tvengsberg

Steinkjer

1952

12

Jehad Kelani

Trondheim

1971

13

Kjersti Lindal

Hitra

1960

14

Aurora Meland Winger

Trondheim

1991

15

Knut Steinar Engeset Ofstad

Stjørdal

1997

16

Ingrid Liland

Vikna

1990

17

Jonas Skare Hammeren

Melhus

1997

18

Silje Hindrum Løvli

Grong

1984

19

Sebastian Schmidt

Oppdal

1959

20

Tore Dyrendahl

Trondheim

1990

21

Marion Kristina Fust Sæternes

Namsos

1966

22

Johanne Hammervold

Steinkjer

1972

23

Ask Ibsen Lindal

Trondheim

1994

24

Vegard Heide

Indre Fosen

1960

25

Ivar Henry Larsen

Trondheim

1957

26

Anne Mari Lund

Melhus

1964

27

Per Olav Bjørgum

Malvik

1959

28

Tor Olav Naalsund

Oppdal

1974

29

Tanja Mathisen

Trondheim

1968

30

Andreas Bergsland

Trondheim

1969

31

Trond Tangen-Langseth

Bjugn

1962

32

Britt Elin Strand

Trondheim

1972

33

Morten Skogly

Malvik

1973

34

Ketil Solberg

Trondheim

1979

35

Mari Rui Heiniger

Oppdal

1984

36

Klaus Stafto

Trondheim

1973

37

Pia Sand Gravvold

Stjørdal

1990

38

Ingvild Asphol

Trondheim

1997

39

Hans Andre Vikheim

Trondheim

1968

40

Wenche Øvrebø

Trondheim

1971

41

Arvid Wold

Verdal

1950

42

Alette Sandvik

Meråker

1975

43

Gunnar Uglem

Stjørdal

1958

44

Astrid Grendstad

Klæbu

1964

45

Kristin Amundsen

Orkdal

1951

46

Mona Størdal

Agdenes

1974

47

Christer Kristoffersen

Stjørdal

1973

48

Pål Børge Henriksen

Klæbu

1979

49

Lorents Ness

Klæbu

1965

50

Robert Sørlie

Heim

1975

51

Ingunn Moen

Trondheim

1974

1. Tommy Reinås

Tommy Reinås er en grønn allmenn politiker, som liker å debattere alle mulige problemstillinger innen grønn politikk. I Trøndelag samarbeider Tommy Reinås med de rødgrønne i posisjon, og i Stjørdal samarbeider han med de blågrønne. Begge steder har han sørget for store og små grønne gjennomslag for MDG sin politikk. Tommy kommer fra venstresiden i norsk politikk, og har langt fartstid fra arbeidet med naturvern.

Politiske områder Tommy liker å jobbe med er; Klassisk naturvern; vi kan ikke bygge ned norsk natur – arrestere de grå partiene for å grønnvaske skitten politikk. Gründerpolitikk – Tommy har selv vært grunder i snart 20 år, og ønsker å gjøre det enklere å drive firma for små og mellomstore bedrifter. Distriktspolitikk; Tommy mener vi er bedre enn Sp på områder som jordvern og landbruk enn Sp. Grønt skifte; Tommy ivrer for utfasing av oljeavhengigheten, han ivrer for å skape nye arbeidsplasser innen bionæringene, samt knoppskyting og tilrettelegging for grundere innen små og mellomstore bedrifter. Det er 1000 vis av muligheter når vi skal erstatte arbeidsplassene innen olje.

Tommy mener at MDG driver en realpolitisk grønn vridning av kommuner og fylker vi er med å styre. Stikkord er lavutslippsløsninger, klimatilpasning, jordvern, og utfasing av fossile ferjer, fossile busser, fossile drosjer, og nettverk for kunnskapsdeling mellom kommuner og bedrifter jmf klimapådriver i Trøndelag og etableringen av klimapartnere Trøndelag som MDG har i stått i spissen for.

Tommy sin politiske kjepphest er kampen for en bærekraftig oppdrettsnæring. Det er viktig i et fylke som er Norges største på nettopp oppdrett. Han har jobbet med problemstillinger knyttet til oppdrett helt siden han ble aktiv i MDG i 2010. Han har et stort nettverk med folk som «til enhver tid er oppdaterte» på feltet, og han mener at MDG må jobbe for at dagens oppdrettsnæring blir nullutslipp, en næring som absolutt kan være «vårt nye oljeeventyr» - med dagens drift har altfor mange negative klima og miljøavtrykk. MDG må ta til ordet for utfasing av åpne merder, og vi må kreve null dødelighet på omgivelsene for næringen. Det er ingen andre industrier i Norge hvor vi tillater dødelighet på ville arter i naturen.

2. Gjertrud Berg

Gjertrud er 48 år, opprinnelig fra Trondheim, og har bodd i Orkdal de siste 24 årene. Hun har to barn på 15 og 19 år. Engasjementet for grønn politikk har sin opprinnelse i hennes livslange kjærlighet til natur og dyr, og dette utviklet seg til en generell interesse og bekymring for klodens tilstand i voksen alder. Hun meldte seg inne i De Grønne i 2013, og har siden da vært tillitsvalgt i flere deler av organisasjonen. Hun er lokallagsleder i Orkdal De Grønne, som da blir Orkland fra 2019. Hun har vært fylkesleder og landsstyrerepresentant fra 2014-2018, og hatt verv i flere nasjonale utvalg og komiteer. Hun var fylkets førstekandidat under Stortingsvalget i 2017, og er nå leder av programkomiteen i Trøndelag De Grønne. Gjennom lokale og nasjonale verv har Gjertrud fått god kjennskap til partiets politikk og organisasjon, og har da et stort nettverk av grønne medlemmer over hele landet.
Gjertrud arbeider til daglig som kursleder for langtidsledige arbeidssøkere, og har et stort engasjement for de som faller utenfor. Hun har utdanning innenfor sosialantropologi, historie og religionvitenskap, og har en variert arbeidserfaring. I tillegg til naturvern har Gjertrud stor interesse for energipolitikk, sosial politikk og økologisk jordbruk. Hun har vært med å starte et andelslandbruk i Orkdal, og jobber for å innføre urban dyrking i sitt eget borettslag på Fannrem.

3. Norunn Krokeide

Norunn er nestleder og landsstyrerepresentant for Grønn Ungdom Trøndelag og Grønn Ungdom Trøndelags ungdomskandidat. Hun er oppvokst i Oslo, bor i Trondheim og studerer Energi og miljø ved NTNU.

Norunn meldte seg inn i Grønn Ungdom i 2015 og har vært aktiv i De Grønne siden våren 2017. Siden da har hun sittet i fylkesstyret i Grønn Ungdom i både Oslo og Trøndelag, og hun sitter også i Grønn Ungdoms politiske utvalg for klima og miljø. Siden hun ble aktiv i De Grønne har hun også vært synlig med flere medieoppslag i både nasjonale og lokale aviser.

Norunn er spesielt opptatt av å løfte prioriteringen av miljø og mennesker i samferdselspolitikken, og vil jobbe for at alle kan leve liv fri fra luftforurensning og støy, og at ungdom i Trøndelag skal ha gode muligheter for å ta kollektivt, sykle og gå.

4. Jan Bojer Vindheim

Har vært medlem av MDG siden 1988, og representert partiet i Trondheim Bystyre siden 1991, med små avbrudd.
I 2015 ble jeg valgt inn i Sør-Trøndelag Fylkesting, og var gruppeleder der fram til sammenslåinga med Nord-Trøndelag.

I dag er jeg nestleder i Hovedutvalg for kultur, idrett og friluftsliv i Trøndelag Fylkesting og medlem av byutviklingskomiteen i Trondheim Bystyre.

I bystyret har jeg jobba mest med byutvikling, inklusive reguleringssaker, avfallsbehandling og klima men var også leder for kulturkomiteen en kort stund, og jobber altså med kulturspørsmål i fylket i dag.

5. Hanne Feragen

Jeg er fra Røros og har svømt og svevd litt rundt i verden før retur til hjemstedet, som tranen og laksen. Har altså perspektiver fra både hjemland og bortland, folketomt og folketrangt.

Mine nåværende grønne verv er styreleder i MDG Røros og styremedlem og skoleringsansvarlig i MDG Trøndelag.

Det var dyrevernpolitikken til MDG som fenget meg, og at respekten for alt og alle på kloden er fellesnevner i politikken. Dyrene trenger en dyrevalgt, og jeg vil være førstekandidat!

Mennesker som dyr må beskyttes. Alle er ikke A4 og skal ikke presses inn i samme form. Vi er født med mangfold, og mangfold må få utfold.

Ungdom og ungdomshelse er essensielt - eller dritviktig, ifølge synonymordboka. Fysisk og psykisk helse avhenger av ernæringsriktig mat. Og nettopp mat er kjernen i utrolig mange politikkområder. Vi må reformere fremtidens matproduksjon, med norsk produksjon av proteinrike vekster, grønn innovasjon og næringsutvikling.

MDGs politikk har innovasjon og valgfrihet for individet fra blå side, og solidaritet og rettferdig fordeling fra rød side. Ingenting av dette er verdifullt uten respekt for livsgrunnlaget og et grønt premiss for alle vurderinger og beslutninger. Derfor; MDG - også etter at vi har reddet klimaet!

6. Marita Nergård Gustad

Marita er gift, har tre barn og bor i Verdal. Hun har hatt engasjement for miljøutfordringene siden hun var tenåring. På Vestlandet vokste hun opp på gård og brukte mye tid med gårdsdrift og på turer i naturen. Hun har vært og er fortsatt iblant engasjert i Naturvernforbundet. Hun har hatt flere politiske verv, først gjennom partiet KrF. Hun hadde da verv som nestleder i fylkespartiet, fast medlem i fylkets trafikksikkerhetsutvalg, medlem av kontrollkomiteen i Verdal kommune, medlem i Innherred Samkommune og medlem av Innherred Samkommunes næringsutvalg. I MDG meldte hun seg inn i 2015 og var først nestleder i MDG Nord-Trøndelag og etter sammenslåingen ble hun valgt som kvinnelig talsperson for MDG Trøndelag i 2018.

Hun er utdannet økologisk agronom og lærer og jobber for tiden på Mære landbruksskole (vgs) hvor hun underviser i norsk og samfunnsfag.