Fotocredit:

Bli kjent med våre stortingskandidater

Ask og Tommy vil inn på Stortinget for å ta klima- og naturpolitikken fra ord til handling.

Ask Ibsen Lindal, Sør-Trøndelag

Å stanse klimakrisa er politikernes aller viktigste oppgave, og der har de sittende politikerne svikta! Ask er del av en generasjon som alltid har visst om klimaendringene og konsekvensene av dem, men som gang på gang har blitt skuffa over politikere som bare snakker og ikke er i nærheten av å gjøre nok. Nå vil han derfor inn på Stortinget sjøl, for å ta saken i egne hender, så ikke sønnen trenger å vokse opp med samme bekymring som han selv.

Ask er utdannet ingeniør, og jobber til vanlig som seniorkonsulent innen kraftforsyning. Ved siden av er han folkevalgt i Trondheim bystyre. Der bruker han og resten av gruppa de verktøyene og virkemidlene de har til å gjennomføre klimatiltak, men det trengs et mye grønnere Storting for å kunne få til enda mer lokalt. Det er politikernes ansvar å legge til rette for at det er lett å velge miljøvennlig, og å omstille den norske økonomien på en trygg og planlagt måte. Vi må legge til rette for grønne arbeidsplasser, med utgangspunkt i all den kompetansen og kapitalen vi har jobba oss opp de siste tiårene. FNs generalsekretær har erklært «kode rød» for menneskeheten på grunnlag av klimaendringene som allerede er i gang, og vi har både et moralsk ansvar og alle muligheter til å gå foran. 

Tommy Reinås, Nord-Trøndelag

Tommy er en tidligere IT-gründer og trebarnsfar som de siste årene har viet tida si til å være folkevalgt for MDG lokalt og i fylket. Selv om han allerede har kjempet for klima og miljø i mange tiår, har han ikke blitt noe mindre ambisiøs. Han kjemper for barna som ikke vil ha stemmerett på mange år og som samtidig må leve lengst med konsekvensene av valgene politikerne tar de neste ti årene. Tommy står i solidaritet med generasjonene – en “bro” mellom den gamle naturvernsgenerasjonen og den nye klimastreikergenerasjonen. Som far, bekymrer han seg for framtida til barna sine. Han er naturen, barnas og framtidens advokat.

Tommy vil bidra til å skape et Trøndelag hvor folk trives og det er lett å leve grønt; hvor det er enkelt og billig å reise kollektivt; der naturen kan gå i arv til neste generasjon; der vi produserer ren, bærekraftig og kortreist mat; og der utslippene kuttes merkbart i fylket. På Stortinget vil han gjøre Trøndelag bedre å bo i, og jobbe for at Norge tar ansvar for å stanse klimakrisa og naturkrisa.