Fotocredit:

Nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteen arbeider med å sette sammen et forslag til liste av kandidater til fylkestingsvalget i 2019. Ta kontakt med dem for å melde ditt eget kandidatur, eller for å foreslå andre. Den endelige lista vedtas på nominasjonsmøtet i slutten av høsten.

11. september 2018

Anastasia Sæther (leder): anastasia.saether@proneo.no

Eivind Skorstad (medlem): eivind.skorstad@gmail.com

Geir Arne Kjønstad (medlem): geirarnek@gmail.com

Ola Lund Renolen (medlem): ola-lund.renolen@trondheim.kommune.no

Snorre Torriseng (medlem): torriseng@gmail.com

Adrian Leander Skagen (1. vara): adrian@theskaw.com

Ronny Angel Løvstad (2. vara): ronnylovstad@gmail.com