Nominasjonsmøte for lista til fylkestingsvalget

Sted: Trondheim

Velkommen til nominasjonsmøte i Miljøpartiet De Grønne Trøndelag! Innkalling sendes ut til alle medlemmer seinest fire uker før møtet avholdes.

Det ble innført representativ modell på års- og nominasjonsmøter ved sammenslåinga av de to fylkeslagene. Det innebærer at alle medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett, men kun valgte delegater fra lokallag og sideorganisasjoner har stemmerett. Alle lokallag i fylket og fylkesledd av sideorganisasjoner kan møte med to (2) representanter med stemmerett. For lokallag eller sideorganisasjoner med flere enn 20 medlemmer økes antall representanter med stemmerett med én (1) representant i tillegg pr. 50. medlem ut over de 20 medlemmene.

Lokallag som valgte representanter til årsmøtet som ble avholdt i mars, regner gjerne det som et valg som gjelder nominasjonsmøtet også. Om dere ikke fikk valgt noen da, eller de som deltok på årsmøtet ikke har anledning til å delta på nominasjonsmøtet, kan styret utpeke representanter.