Landbrukets rolle i klimaomstillingen – møte med Arild Hermstad i Indre Fosen

Sted: Fosen folkehøgskole (Folkehøgskoleveien 1)

Miljøpartiet De Grønne inviterer til åpent møte med Arild Hermstad, med hovedtema «Hvordan kan landbruket bidra i klimaomstillingen?»

Gjennom vinteren har det pågått flere debatter med fokus på mat, miljø og landbruk. Kan matkulturen vår kalles miljømessig bærekraftig i dag? Hva må eventuelt gjøres for at den skal bli det? Må alle slutte å spise kjøtt og bli vegetarianere for miljøets skyld, eller må vi kun gjøre noen små justeringer for at ting skal gå greit? Kan et smartere jordbruk være en av hovedoppskriftene for å takle både klimakrisen og stanse tapet av biologisk mangfold? Hva bør være det norske landbrukets rolle? Og hva er egentlig MDGs politkk oppi alt dette?

Dette med mer er bakteppet for en spennende diskusjon som finner sted på Rådhuset i Rissa mandag 11. mars klokken 18:00.